İbraniler Uygarlığı

İbraniler Uygarlığı

Kategoriler: Tarih

1. Sami ırkından olan İbraniler, bugünkü Filistin toprakları üzerinde devletlerini kurdular. Hz. Davut, Hz. Süleyman Peygamber olan hükümdarlarındandır.

2. Tarihte tek tanrılı inanışa sahip olan ilk toplum İbranilerdir; İbraniler Hz. Musa tarafından tebliğ edilen bu dini millileştirdiler (Musevilik).

UYARI: İbranilerin dinlerini millileştirmeleri bu dinin Hristiyanlık ve İslamiyet gibi yayılmasını önlemiştir.

3. İbraniler Romalılar döneminde Kudüs’ten kovuldular. Yahudilerin dünyaya yayılmasında bu olay etkili oldu.

4. Yahudiler bir arada yaşamamış olmalarına rağmen milli benliklerini kaybetmeyerek, günümüze kadar varlıklarını sürdürdüler.

5. Yahudiler, 1948’de Birleşmiş Milletler Örgütü’nün desteğiyle, bugünkü bağımsız İsrail Devleti’ni kurdular.

6. İbraniler, Fenike Alfabesini de kullandılar, İbranilerden günümüze kalan en önemli eser ise Mescid-i Aksa olarak bilinen Süleymaniye Tapınağı’dır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar