Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İbadet Hakkı

İnanç özgürlüğü kişinin inancının gereklerini yerine getirebilmesini de gerektirir. İslam’a göre inanç ve ibadet özgürlüğü bir bütündür. Buna göre kişi inandığı dinin buyruklarını yerine getirebilmeli, ibadethane açabilmeli ve bunları isteyebilmelidir. İslam diğer dinlerin ibadethanelerine saygı gösterir. İslam coğrafyasındaki başka dinlere ait ibadethanelerin varlığı İslam’ın hoşgörüsünün göstergesidir.

Ekonomik Haklar

Mülkiyet hakkı: Mal-mülk edinme, çalışma, adil gelir dağılımı vb. haklar ekonomik haklardandır. Yasal yollardan kazanç elde ederek satın alma, sözleşme, hibe, çalışma, miras ve ticaret gibi meşru yollarla mülk edinmeye mülkiyet hakkı denir. Hırsızlık, kumar ve rüşvet ise haram olan mülk edinme yollarıdır. Kamu yararı söz konusu olduğunda ancak malın bedeli verilmek kaydıyla kamulaştırma yapılabilir.

İş ve çalışma hakkı: Her insan çalışma ve emeğinin karşılığını alma hakkına sahiptir. İslam dini de çalışmayı teşvik eder.

Ücret ve adaletli gelir dağılımı: Emek ve alın teri kutsaldır. İslam’a göre çalışanın hakkı eksiksiz ve zamanında verilmelidir.

Nafaka hakkı: Kişi, bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimi için gerekli olan temel ihtiyaçlarını sağlamak zorundadır. Gıda, giyim, barınma ve tedavi temel ihtiyaçlardandır. İslam’a göre bu görev ailede babaya aittir.

Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı

Özel yaşam (mahrem hayat), kişinin sadece kendisine ait olan, başkalarıyla paylaşmak istemediği hayat alanıdır. Bir insanın özel hayatı bir başkasını ilgilendirmez ve bu alan herkese kapalıdır. Bu nedenle herkes, özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Haberleşme özgürlüğü de özel hayata girer. Yasal bir gerekçe olmadan hiç kimse, bir başkasının telefon konuşmalarını dinleyemez, mektuplarını (e-posta) okuyamaz ve açıklayamaz. Kur’an’da yer alan başkalarının kusurlarını araştırmak, evlerine izinsiz girmek, verilen sırrı açıklamanın  yasaklanması vb. hususlar, İslam’ın özel hayatın gizliliğine verdiği öneme örnektir. Ayrıca sır saklamak da özel yaşamın gizliliğini korumakla ilgilidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar