Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hz. Musa (a.s)

 • Hz. Musa (a.ş), İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir.
 • Peygamberler arasında “Ulü’l—Azm” büyük peygamberlerden biridir.
 • Kardeşi Hz. Harun da (as) aynı dönemde peygamber olarak seçilmiştir.
 • Kendisine dört büyük ilahi kitaptan biri olan Tevrat adlı kutsal kitap verilmiştir.
 • Mısır’da bulunan Sina Dağı’nda yüce Allah ile konuştuğu için kendisine “Kelîmullah” lakabı verilmiştir.
 • Peygamberliği boyunca Mısır firavunlarından olan Ramses ile mücadele etmiştir.
 • Kardeşi Harun ile beraber Firavun’u tevhide davet etmiş ve israiloğullarını Firavun’un zulmünden kurtarmak için mücadele etmiştir.
 • Hz. Musa (as) günümüzde bulunan Yahudilerin en önemli peygamberidir.

Hz. Musa’ya (a.s) birçok mucize verilmiştir. Yüce Allah ona dokuz adet farklı mucize vermiştir. Firavun ve kavmi azgınlaştıkça yüce Allah onlara kuraklık, su baskını, çekirge ve kurbağa istilası gibi birçok bela göndermiştir. Firavun bu belalardan kurtulmak için ona gelip yardım istemiş, beladan kurtulduktan sonra yine azgınlığına devam etmiştir. Firavun en sonunda Kızıldeniz’de Allah’a secde eder şekilde boğularak ölmüştür. Ancak son anda artık kurtuluşu olmayacağını anladığı için Allah’a iman ettiği için imanı kabul edilmemiştir. Yüce Allah onun cesedini ibret olsun diye kıyamete kadar çürütmeyeceğini Kur’an’da bildirmiştir.

Konuyla ilgili ayetler

 • “Bu iki mucize Firavun ve adamlarına karşı Rabbinin iki delilidir. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir millettir. Firavun’a git, doğrusu o azmıştır. ” (Kasas Suresi, 32-33. ayetler)
 • “Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular” (A’raf Suresi, 133. ayet)
 • “Kur’ân’da Musa ’yı da an. Çünkü o ihlâs sahibi idi ve İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber idi” (Meryem Suresi,51 . ayet)

Hz. Musa’nın (a.s) Kıssası

Mısır’da Kıpti soyu hakimdi. Firavun’da Kıptilerdendi. Zamanla İsrailoğullarının sayıları artmaya başlayınca Kıptiler bundan rahatsız olmaya başladılar. Onlara esir muamelesi yapmaya başladılar. Köle gibi ağır işlerde çalıştırmaya başladılar. Firavun bir gece ilginç bir rüya gördü. Rüyasında Kudüs tarafından çıkan bir ateşin Mısır’ın yerli halkını yani Kıptileri yaktığını, İsrailoğulları’na ise zarar vermediğini gördü. Rüyasını kahinlerine yorumlattı. Kahinler, rüyayı İsrailoğullarından doğacak bir erkek çocuğunun krallığını yok edeceğine yordular.

Firavun da bunun üzerine bir kanun çıkararak yeni doğan İsrailoğularının erkek çocuklarını öldürtmeye başladı. .

Hz. Musa’da o dönemde doğmuştu. Annesi onu kurtarmak için bir salın içine koyarak onu Nil Nehri’nin içine bıraktı. Böyle yapması Allah tarafından ona ilham edilmişti çünkü. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Musa’nın annesine şöyle ilham ettik: Bu çocuğu emzir; sonra öldürülmesinden korktuğun zaman onu suya (Nil Nehri’ne) bırak, boğulmasından korkma, senden ayrılmasından dolayı üzülme. Çünkü biz, muhakkak onu sana geri
vereceğiz ve kendisini peygamberlerden yapacağız.” (Kasas Suresi, 7. ayet)

Nehir onu Firavun’un sarayına götürdü.

Firavun’un karısı Asiye onu görerek aldı. Kendisine evlat edindi. Daha sonra onun için süt annesi aradı. Musa’nın kendi annesi müracaat etti. Süt anneliğine kabul edildi. Böylece Yüce Allah onu Firavun’un sarayında büyüttü. Musa belli bir yaşa gelince İsrailoğullarına zulmeden bir Kıptiyi yanlışlıkla öldürdü. Bundan dolayı Medyen’e gitti. Orada Hz. Şuayb peygamber ile tanıştı. Onun kızlarından biriyle evlendi. Sonra tekrar Allah’ın emriyle Mısır’a döndü. Yolda Tur Dağında Yüce Allah ile konuştu. Kardeşi Harun ile Firavun’a tevhide davet etmek ve İsrailoğullarını Firavunun zulmünden kurtarmakla görevlendirildi.

Harun ile beraber Firavun’a gidip onu tevhide davet ettiler ve İsrailoğulları’nı serbest bırakmasını istediler. Ancak Firavun bu teklifleri reddetti.

Musa’da, İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarttı. Firavun onları ordusuyla takip etmeye başladı. Kızıldeniz’e varınca Musa, asasıyla Kızıldeniz’i ikiye ayırarak büyük bir mucize gösterdi. Buradan kavmiyle beraber karşıya geçti.

Firavun’da ordusuyla onları takip etti. Ancak denizin tam ortasındayken deniz tekrar birleşerek onları içinde boğdu.

Firavun’un cesedi ise Allah’ın dilemesiyle insanların ibret almaları için kıyaya vurdu. Allah böylece kendisine karşı gelenlerin ve azgınlıkta sınır tanımayanların sonunun hüsranla biteceğini göstermiş oldu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar