Hindiçini Savaşı (1945 — 1954) Nedenleri Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

Hindiçini Savaşı (1945 — 1954)

Nedenleri

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Hindiçini’deki sömürgelerine (Vietnam, Laos, Tayland ve Kamboçya) tekrar yerleşerek eski düzeni kurmaya çalışan Fransa’ya karşı bağımsızlık ayaklanmalarının başlaması

Japonya’nın Fransa’yı Uzak Doğu’dan çıkarmak amacı ile Hindiçini’deki sömürgeleri kışkırtması

Müttefiklerin İkinci Dünya savaşı sırasında verdikleri demeçlerde, sömürgelere bağımsızlık vaadinde bulunmaları

ABD Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında yapılan bir toplantıdan sonra yayınlanan 14 Ağustos 1941 tarihli Atlantik Demeci’nde “Bütün milletlerin, kendi seçtikleri idare altında yaşayacaklarının” belirtilmesi.

Bu sebeplerden dolayı Hindiçini’deki sömürgeler (Vietnam, Laos, Tayland ve Kamboçya) Fransa’ya karşı ayaklanmalar başlattılar. Japonya savaştan çekildikten sonra Vietnam’ın kuzey bölgelerinde ”Vietnam Demokratik Cumhuriyeti”ni kuran Ho — Chi Minh (Ho Şi Min) liderliğindeki komünistler bu bağımsızlık hareketini yürütmekteydi. Ancak Fransa bu bağımsızlık hareketlerini bastırmak isteyince Uzak Doğu’da Hindiçini Savaşı patlak verdi. Ho Şi Min liderliğindeki kuvvetler Fransa’nın başına dert oldu. Çin tarafından desteklenen Viet – Minh ile Fransa arasında çetin mücadele başladı. Bu mücadele devam ederken Kore Savaşı patlak verdi. Sovyet Rusya ile Çin, Kore savaşı ile uğraştıkları için Viet—Minh’in mücadelesi ikinci planda kaldı. Ancak Kore Savaşı Temmuz 1953’te sona erince, Moskova ve Pekin yardımlarını bu kere Ho Chi Minh’e daha yoğun aktarmaya başladılar. Dolayısı ile Kore Savaşı sırasında bir nebze yavaşlamış görünen Hindiçini Savaşı, 1953 yazından itibaren yeniden şiddetlendi. Bu savaşların şiddetlenmesi, 1954 yılında Hindiçini meselesini Doğu ve Batı blokları arasında ciddi bir buhran haline getirdi. Bunun üzerine ABD, Fransa, Sovyet Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İngiltere’nin katılması ile Nisan 1954’te, Hindiçini Yarımadası’nda bir ateşkes antlaşmasının imzalanması ile kapandı.

Bu antlaşma ile;

Fransa; Vietnam, Laos ve Kamboçya’dan tamamen çekilecek ve bu ülkelerin bağımsızlığını tanıyacak

Vietnam 17. enlemden itibaren ikiye bölünecek; kuzeyi Ho Şi Min ve Viet Minh’e bırakılacak; güneyde ise ayrı bir Vietnam Devleti kurulacak gibi maddeler kabul edildi. Böylece Fransa Uzak Doğu’dan çekilmek zorunda kaldı ve Hindiçini Yarımadası’ndaki sömürgeler bağımsızlıklarını kazandı.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar