Hicret Nedir (622), Hicretin Sonuçları Nelerdir?

Hicret Nedir (622), Hicretin Sonuçları Nelerdir?

Kategoriler: 9.sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih

Hicret Olayı

1. Mekke’de artan baskı ve işkenceler yüzünden Hz. Muhammed ceza ve cefa gören Müslümanların Habeşistan’a gidebileceklerini söyledi. Böylece ilk Hicret 615 yılında Habeşistan’a yapıldı.2. Bu arada Mekke’de kalan Müslümanlara baskı daha da arttı, onlarla tüm alışverişler kesildi ve gıda satışı tamamen yasaklandı. Bu durum tam üç yıl sürdü.

3. 619 yılında Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib ve ardından Eşi Hz. Hatice vefat ettiler. Bundan dolayı bu yıla “hüzün yılı” denir.

4. 621 yılında Medine’den gelen bir grup Akabe’de Hz. Muhammed’e biat ettiler (O’na bağlı kalacaklarına söz verdiler). Buna İslam tarihinde I. Akabe Biatı denir.

5. Bu olaydan sonra İslamiyet Medine’de hızla yayıldı. Yahudiler dışında neredeyse herkes İslamı kabul etti.

6. 622’de II. Akabe Biatı ile bir kısım Medine’li yine Müslüman oldu ve Mekke’de zulüm gören tüm Müslümanları Medine’ye davet ettiler.7. Evs ve Hazrec Kabilelerinin davetini kabul eden Hz. Muhammed önce Mekkeli Müslümanları Medine’ye gönderdi, ardından kendisi de Hz. Ebubekir ile Medine’ye hicret etti.

Hicretin Sonuçları

1. Mekke’den Medine’ye göç edenlere “Muhacir”, Medineli Müslümanlara ise “Ensar” denildi.

2. Hz. Muhammed Medine’de yaşayan Yahudilerle Vatandaşlık Antlaşması yaptı, buna göre; Yahudi ve Müslümanlar barış içinde yaşayacaklar, eğer aralarında problem çıkarsa sorunları Hz. Muhammed çözecekti. Yahudiler istedikleri gibi özgürce yaşayacaklardı.

3. Hz. Muhammed Medine’deki tüm sorunları ve kan davalarını çözdü. Bu durum Medine’de İslam Devleti’nin temelinin atıldığının ve bu devletin başkanının ve kumandanının Hz. Muhammed olduğunun göstergesidir.

4. Hz. Muhammed Medine’de ilk eğitim ve öğretim kadrosu olan “Ashab-ı Suffe”yi oluşturdu.

5. İslamiyet Hicret ile yayılma imkanı buldu. 6. Bu olay 639’da Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan Hicri takvime başlangıç oldu.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi