Hak ve Özgürlük Kavramları- Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hak ve Özgürlük Kavramları

Hak: Adalet, kazanç, gerçeğe uygunluk, hukukun gerektirdiği şey, doğruluk, emek karşılığı ücret anlamlarına gelir. Hak; kişinin lehine olan, hukuken korunan yetki demektir.

Özgürlük: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya şarta bağlı olmadan, serbestçe kendi kendine hareket etme ve kişinin dilediğini seçebilmesine denir.

Toplumda karmaşa olmaması için koyulmuş olan kurallara uyulması zorunludur. Bu durum özgürlüklerin kısıtlanması değil, aksine herkesin haklarını kullanırken bir başkasının özgürlüğünü engellemesinin önüne geçilmesi içindir.

Kişi istediği tercihte bulunabilir. Ancak tercihinin sonucu olan eylemi gerçekleştiremezse tercih hakkının bir anlamı olmaz. Dolayısıyla hem seçme hakkı hem de eylem hakkı vazgeçilmez bir unsurdur. Bir insanın hak ve özgürlüğü, diğer bir insanın hak ve özgürlüğünün başladığı yerde biter. Örneğin, birisinin yüksek sesle müzik dinleme hakkı, komşusunun sessizlik ortamı isteme hakkının başladığı yerde biter.

Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din

Yaşama, sağlık, ibadet etme özel yaşamın gizliliği eğitim, ekonomik haklar, düşünce ve inanç özgürlüğü vb. temel hak ve özgürlükler bir insanın doğuştan sahip olduğu haklarındandır. İslam dini can, akıl, din, mal ve neslin korunmasını emrederek temel hak ve özgürlükleri güvence altına alır. Bu haklar insanın özgürce ve huzurlu yaşayabilmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu hakları yüce Allah tüm kullarına ayrım gözetmeksizin vermiştir. Temel hak ve özgürlükler kişiye özel olup engellenemez ve bir başkasına devredilemez.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar