Günlük yaşamda özkütlenin kullanımı 9.Sınıf Fizik

Günlük yaşamda özkütlenin kullanımı 9.Sınıf Fizik

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Madde ve Özkütle

Günlük yaşamda özkütleden yararlanmaya aşağıdaki örnekleri verebiliriz.

Kuyumculukta altın kırıntılarını yabancı maddelerden ayırmak için özkütle farkından yararlanılır. Bu amaçla altın kırıntılarını da içeren karışım bir eğik yüzeyden akıtılır. Özkütlesi daha büyük olan altın parçacıkları yukarıda kalırken diğer kırıntılar eğik yüzeyin alt kısmına iner.

Kimya laboratuvarlarında katı madde kırıntılarından oluşan karışımlar, yine özkütle farklılığına dayanan bir yöntemle bileşenlerine ayrılır. Örneğin metal tozlarıyla odun talaşından oluşan karışım bir kaptaki suya atılırsa odun talaşları su yüzeyinde kalırken metal tozları dibe iner ve böylelikle metal tozları ile odun talaşları birbirinden ayrılmış olur.

Hastane laboratuvarlarında santrifüj denilen cihazda, kan ya da idrar gibi vücut sıvıları tüplere konularak çok yüksek hızlarda döndürülür. Sıvının bileşenleri, döndürmenin etkisiyle tüpün içinde özkütle farklarına göre sıralanır. Bu sıralama, özkütlesi en büyük olan madde tüpün dibinde, özkütlesi en küçük olan da tüpün en üst kısmında olacak şekildedir. Bu yolla vücut sıvısı bileşenlerine ayrılır.

Porselencilikte, porselenin ham maddesi olan katılar önce öğütülerek pudra denilen toz haline getirilir. Pudra tanecikleri ne denli küçükse porselen o denli kaliteli olur. Bunun için en yüksek kalite, sıkıştırılmş pudra özkütlesinin 2,5 g/cm3 dolayında olmasıyla sağlanır. Eğer bu özkütleye ulaşılamamış ise pudra yeniden öğütülerek pudra istenilen özkütleye ulaşılmaya çalışılır.] }

Altın dış etkilere karşı bozulmaması, pırıltısı ve zor bulunması gibi özellikleriyle her dönemde ilgi görmüştür. Eskiden güç ve zenginlik sembolü olan altın, genellikle alüvyonlu yataklarda kumla karışmış parçacıklar veya kuvars yapılı kayalar içerisinde dağılmış ince damarlar arasında bulunur. Kayaların parçalanması sonucu altın mineralleri kum ve çakıl içerisine karışır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar