Güngör Dilmen – Cevat Fehmi Başkut Eserleri Özellikleri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

GÜNGÖR DİLMEN (1930-2012)

Türk edebiyatında absürt (uyumsuz) tiyatro alanında başarılı eserler vermiş, şiirsel bir dille simgeci anlatıma yönelmiştir.Klasik Yunan tragedyasının ögelerini ve kuruluş özelliklerini çağdaş bir özü aktarmada ustaca kullanmıştır.

Mitolojiden, söylencelerden başlayarak tarihsel, çağdaş, güncel, bireysel, toplumsal sorunlar üzerinde durmuştur.

Midas’ın Kulakları, Midas’ın Altınları ve Midas’ın Kördüğümü adlı eserlerinden oluşan Midas üçlemesi ile tanınan yazar, üçlemede Frigya kralı Midas’ın tutkularını ve yanılgılarını anlatmıştır.

Eserleri

Tiyatro: Midas’ın Kulakları, Midas’ın Altınları, Midas’ın Kördüğümü, Canlı Maymun Lokantası, Deli Dumrul, İttihat ve Terakki, Ak Tanrılar, Bağdat Hatun, Hasan Sabbah, Kurban, Akad’ın Yayı, Devlet ve İnsan, Troya İçinde Vurdular Beni, Anzavur…

CEVAT FEHMİ BAŞKUT (1905-1971)

Gazeteci ve oyun yazarıdır. Konularını insanlar arasındaki çatışmalardan alan ve kişileri çoğunlukla ahlak bakımından eleştiren tiyatro yapıtlarıyla tanınmış olup gazetecilik yönü de vardır.

Oyunlarında ağırlıklı olarak orta sınıfın günübirlik yaşayış ve sorunlarını ele almış, toplumuna duygularını ve hayal kırıklarını işlemiştir.“Paydos” adlı tiyatro eseri, yurt dışında sergilenen ilk Türk oyunudur. Yurt içinde 140 kez sahnelenen oyun, Atina Atgiropulos Tiyatrosu’nda 65 kez sahnelenmiştir.

“Buzlar Çözülmeden““ adlı oyunu aynı adla N. Saydam tarafından 1965’te, Kartal Tibet yönetmenliğinde “Deli Deli Küpeli” adıyla da 1986’da filme alınmıştır.

Eserleri

Tiyatro: Paydos, Büyük Şehir, Küçük Şehir, Ayarsızlar, Harput’ta Bir Amerikalı, Sana Rey Veriyorum, Soygun, Kleopatra’nın Mezarı, Kadıköy İskelesi, Makine, Ayna, Hacıyatmaz, Göç, Emekli, Koca Bebek, Buzlar Çözülmeden, Hacı Kaptan, Koca Bebek

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi