Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

GÜNEŞ ENERJİSİ

Günümüz enerji üretim ve tüketim yöntemleriyle enerji kaynaklarımız hızla tükenmektedir. Bunun sonucunda doğaya zarar verilmekte ve çevre kirliliği meydana gelmektedir. Enerji üretiminde hem yenilenebilir hem de çevreyle uyumlu kaynakların araştırılması ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler yenilenebilir enerji olarak adlandırılır. Yenilenebilir enerjiler güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi doğada kendiliğinden var olan kaynaklardan elde edilir. Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez. Kömür, benzin, doğal gaz gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının yerine kullanılabilir.

Güneşten doğrudan ya da dolaylı olarak elde edilen enerjiye güneş enerjisi adı verilir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinin kullanımı, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre hem daha kolay hem de daha az maliyetlidir. Çevreye zarar vermez. Güneş panelleri, güneş ışığını elektrik ve ısı enerjisine dönüştürmek için kullanılır. Bu paneller güneş ışığını soğurarak çalışır.

Güneş Enerjisinin Günümüzde Kullanımı

Konutların ve iş yerlerinin ısıtılması ile soğutulmasında, yemek pişirmede, sıcak su temin edilmesinde ve yüzme havuzlarının ısıtılmasında kullanılır.

Tarımsal teknolojide, sera ısıtılmasında ve tarım ürünlerinin kurutulmasında kullanılır. Sanayide, güneş ocakları ve güneş fırınlarında, deniz suyundan tuz ve tatlı su üretiminde, güneş pillerinde kullanılır.

Hesap makinesi gibi elektrikli küçük cihazlar ve gece aydınlatmada kullanılan bazı sokak lambaları güneş ışığını kullanarak çalışır. Bu cihazlarda bulunan güneş panelleri güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Elektrik enerjisi gerektiği zaman kullanılmak üzere cihazın pilinde depolanır.

Güneş enerjisi ile çalışan otomobillerde ışık enerjisi elektrik ve hareket enerjisine dönüşür. Güneş enerjisi teknolojide, ulaşım ve iletişim araçlarında, sinyalizasyon ve otomasyonda elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılır.

Şarj edilebilir aletlerin bataryalarını şarj etmek için güneş ışığından elektrik üreten güneş panelli şarj aletleri üretilmektedir. Bu sayede elektrik prizi olmadan da elektronik aletler şarj edilip kullanılabilmektedir.

Yapay uydularda güneşten gelen ışık enerjisi elektrik ve hareket enerjisine dönüşür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar