Geri Dönüşüm ve Ülke Ekonomisine Katkısı 10. Sınıf Kimya


Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

Polimer içeren maddeler doğaya atıldıklarında bozulma süresinin uzun olması, UV (ultraviyole) ışınlarından etkilenmemesi, bakteriler
tarafından parçalanmaması doğada yıllarca kalmasına ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.

Günlük yaşamımıza girmiş poşetler, pet şişeler, sanayide kullanılmış plastikler başta büyük şehirler olmak üzere çevre ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Bu nedenle atık polimer maddelerin geri kazanılması önem kazanmıştır.

Plastik maddelerin geri kazanılmasında bazı yöntemler uygulanmatadır.

*  Alık plastiklerin üretim aşamasında saf plastiğin yapısına katılması

* Atıklardan ikinci kalite polimer elde edilmesi

* Alıklardan ihtiyaç duyulan monomerlerin alınıp yeni polimer üretiminde kullanılması

* Havayı ve çevreyi kirletmesine rağmen bu atıkların yakılarak ısı enerjisi elde edilmesi

Geri Dönüşümün Avantajları

»s Ham madde ihtiyacı azalır.

* Plastik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilir.

« Polimer üretiminde gerekli olan ham madde için enerji tasarrufu sağlar.

* Doğal dengenin korunmasını sağlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar