Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kategoriler: Fizik

Fiziksel Değişim

Bir maddenin yapısal özellikleri değişmeden dış yapısında meydana gelen değişimlerdir. Fiziksel değişime uğrayan maddeler değişik yöntemlerle eski haline dönüştürülebilir. Çünkü maddenin sadece hal, boyut, konum ve görünüm özellikleri değişmiş olur. Maddenin toplam kütlesinde ve kimyasal özelliklerinde bir değişiklik olmaz. İstisnaları olsa da fiziksel değişime uğrayan maddeler çeşitli yöntemlerle eski haline getirilebilir. Örneğin sudan ısı alınınca donarak buz haline gelir. Buza ısı verilirse tekrar su halini alır. Tebeşir ufalandığında tebeşir tozları toplanıp su ile ıslatıp preslendiğinde tekrar tebeşir haline gelir. Fiziksel değişimlere aşağıdakileri örnek verebiliriz.

 • Suyun buhar haline gelmesi
 • Suyun donması
 • Buzun erimesi
 • Tebeşirin toz haline getirilmesi
 • Kağıdın buruşturulması ya da yırtılması
 • Ağaçtan mobilya yapılması
 • Gazın sıkıştırılması
 • Metallerle yapılan alaşımların bazıları

Kimyasal Değişim

Maddenin görünümünün ve şeklinin değişimi yanında iç yapısında da meydana gelen değişime denir. Madde kimyasal değişime uğrayınca farklı bir maddeye dönüşür ve eski hallerini almaları mümkün değildir. Maddenin kimyasal değişiminde molekül yapısı değişir. Kimyasal değişim olurken toplam kütle korunur. Kimyasal değişimlerde, genellikle atomların çekirdeğinde bir değişme olmaz. Hidrojen ve oksijen çekirdek yapısı aynıdır. Fakat farklı bir madde olan su ortaya çıkmıştır. Hidrojen yanıcı bir madde, oksijen yakıcı bir madde olduğu halde su söndürücü bir maddedir. Kimyasal değişime aşağıdaki örnekleri verebiliriz.

 • Yanma (odunun ve kömürün yanması)
 • Paslanma (demirin paslanması)
 • Çürüme (meyvelerin çürümesi)
 • Mayalanma (sütten yoğurt ve peynir yapımı)
 • Küflenme (ekmeğin ve peynirin küflenmesi)
 • Elektroliz (sudan H2 ve O2 elde edilmesi)
 • Fotosentez
 • Reaksiyona girme
 • Radyoaktif bozunmalar (füzyon ve fisyon)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar