Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Fizik Bilimine Giriş 9. Sınıf

Fizik Evren’deki madde ve enerji ile bunlar arasındaki ilişkileri inceler. Yani fizik, evrendeki nesne, olay ve olguları inceleyerek bunlara akılcı açıklamalar getirmeye çalışan ve ulaştığı sonuçları kanunlarla ortaya koyan bir bilim dalıdır.

  • Eski Yunancada “doğa” anlamına gelen “physis” teriminden gelen fizik aynı zamanda doğa bilimi olarak da adlandırılır.
  • Fizik doğa olaylarını konu edinir.
  • Astronomi, kimya, jeoloji, biyoloji gibi bilim dalları da birer doğa bilimidir.
  • Bunlardan biyoloji doğadaki canlı varlıkları inceleyen bilim dalıdır.
  • Fizik bu bilim dallarından en temel doğa bilimi olarak kabul edilir.
  • Diğer doğa bilimleri ile yakın ilişkisi bulunan fizik aynı zamanda tıp ve mühendislik gibi uygulamalı bilimlerle de ilişkilidir.
  • Fizik hem teorik hem de deneysel çalışmaları içeren bir bilimdir.
  • Lise düzeyinde fizik öğrenmenin genel amacı bilimsel okuryazarlığın geliştirilmesidir.
  • Doğa bilimlerinin ana kaynağı olan fizik, yaşamımızın hemen her alanı ile ilgili bir bilim dalıdır. Ancak fizik bilimindeki bilimsel bir bilgi her zaman mutlak doğru olmayabilir.

Fizik tüm soruların cevabı ile ilgilenmez. Kişisel tercihler olan, iyi kötü, güzel çirkin, sevinç üzüntü gibi şeyler ile ilgilenmez.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar