Faraday İndüksiyon Yasası ve Lenz Kanunu Fizik Ayt


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

Faraday Yasası:

1. Bir iletken çerçevenin çevrelediği yüzeyden geçen manyetik akı herhangi bir nedenle değişime uğruyorsa bu çerçevede indüksiyon akımı oluşur.

2. İndüksiyon akımının süresi manyetik akımın değişim süresi kadardır. Manyetik akı değişimi durduğu anda indüksiyon akımı da sıfır olur.

3. İndüksiyon emk’sı akı değişimi ile doğru orantılı akı değişim süresi ile ters orantılıdır. Eğer akının değişme hızı büyükse emk büyük, akının değişme hızı küçükse emk küçük olur.

İndüksiyon emk’sının oluşması sonucu kapalı devrelerdede indüksiyon akımı oluşur.

İndüksiyon, kendini meydana getiren etkiye tepki olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla indüklenmenin gerçekleşebilmesi için bir dış nedene gerek vardır.

Lenz Kanunu:

Faraday Yasası, indüksiyon akımının oluşma nedenini ve indüksiyon emk’sının nelere bağlı olduğunu inceler. Ama indüksiyon akımının yönü hakkında bilgi vermez. İndüksiyon akımının yönü Lenz kanunuyla belirlenir.

İndüksiyon emk’sının yönü kendini meydana getiren sebebe karşı koyacak yöndedir.

Bu ifade indüksiyon akımı içinde söylenebilir. İndüksiyon akımı manyetik akıdaki değişimi engellediği için doğar.

* Eğer indüksiyon akımının oluşma nedeni manyetik akının azalmasından kaynaklanıyorsa indüksiyon akımı manyetik akıdaki azalmayı engelleyecek yönde oluşur. Manyetik akıdaki azalmayı engellemek için önceki akı ile aynı yöne ek bir akı meydana getirmek gerekir. Bu durum öncelikle manyetik alanla aynı yönde bir manyetik alan meydana getirmekle olur. İndüksiyon akımı öyle bir yönde oluşurki önceki manyetik alanla aynı yönde bir manyetik alan meydana getirir.

* Eğer indüksiyon akımının oluşma nedeni manyetik akının artmasından kaynaklanıyorsa indüksiyon akımı manyetik akıdaki artışı engelleyecek yönde oluşur. Manyetik akıdaki artışı engellemek içinde, akı ile zıt yönde ek bir akı meydana getirmek gerekir. İndüksiyon akımı öyle bir yönde oluşur ki önceki manyetik alana zıt yönde manyetik alan meydana getirir. Böylece manyetik akının sabit kalması sağlanmış olur.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar