Evrendeki Biyolojik Yasalar, Ayetler ve Örnekler 8.Sınıf Din Kültürü


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek: “Biyolojik yasalar; canlıların yapısal özellikleri, oluşumu, üremesi ve gelişimi gibi konularla ilgilenen yasalardır.”

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu yasaların ilgilendiği konular arasında gösterilemez?

A) Bazı bitki türlerinin dört mevsim yapraklarını dökmemesi
B) Hayvanların çene yapılarının farklı farklı olması
C) Kaplumbağa gibi bazı hayvan türlerinin kış uykusuna yatması
D) Dünya’nın Güneş etrafında ve kendi etrafında dönmesiÇÖZÜM:

İnsan, hayvan ve bitkilerle ilgili konularla ilgilenen yasalar biyolojik yasalardır. Bu nedenle D seçeneğinde verilen Dünya ve Güneş birer canlı olmayıp
madde oldukları için biyolojik yasalarla ilgili değildir. Maddeler fiziksel yasaların ilgi alanına girer. Cevap: D


Örnek: Biyolojik yasaların özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Canlıların yapısal özellikleriyle ilgilidir.
B) Canlıların üremesi ve beslenmesiyle ilgilidir.
C) Deney ve gözlem yoluyla anlaşılamazlar.
D) Evrensel ve değişmez özelliktedirler.

Biyolojik yasaların ana konusu insan, hayvan ve bitkilerdir. Yani yeryüzündeki canlılardır. Bu canlıların doğumundan ölümüne kadar bütün özellikleriyle ilgili yasalardır. Ayrıca bu yasalar fiziksel yasalar gibi deney ve gözlem yoluyla anlaşılabildikleri için evren ve değişmez özelliktedirler. Bu
nedenle C seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Cevap: C

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi