] }

Soru: Aşağıdakilerden hangisi çocuk: ların temel haklarından değildir?
A) Eğitim alma B) Beslenme ve barınma
C) Sağlıklı bir çevrede yaşama D) Aile bütçesine katkı sağlama

Soru: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989'da kabul edilmiştir.
B) 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanır.
C) Sözleşmeyi sadece gelişmiş ülkeler kabul etmiştir.
D) Türkiye bu sözleşmeyi kabul eden ülkelerdendir.

Soru: Yetişkinler genelde çocuklara "Sen daha küçüksün, anlamazsın.” diyerek bir karar verileceği zaman çocukların görüşlerini dikkate almıyorlar. Bu tutum ve davranışların çocukların hangi haklarını kullanmasını engellediği söylenebilir?
A) Eğitim görme B) Oyun oynama
C) Düşüncelerini ifade etme D) Sağlıklı bir çevrede yaşama

Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gelişmiş ülkelerdeki çocuklar daha fazla hakka sahiptir.
B) Dünyadaki bütün çocuklar aynı haklara sahiptir.
C) Çocuklar arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapılamaz.
D) Çocuklarla ilgili bütün yasalarda, önce çocukların yararı düşünülmelidir.

Soru: Ulusal ve uluslararası yasalara göre çocukların ağır işlerde çalıştırılması yasaktır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine zarar vermesi
B) Okula düzenli devam etmelerinin engellenmesi
C) Oyun oynama gibi haklarının engellenmesi
D) Çocukların para kazanmasının engellenmesi

Soru: Devletler çocukların kişiliklerini, zihinsel ve bedensel yeteneklerini geliştirme hakkını gözetir. Bu amaçla devletler çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için çeşitli çalışmalar yapar. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan çalışmalardan değildir?
A) Spor tesislerinin açılması
B) Bilgisayar oyunlarının oynanması için internet kafelerin açılması
C) Çocuk kulüpleri ve kütüphanelerin açılması
D) Oyun oynamaları için parkların yapılması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar