Enerji Nedir? Çeşitleri-Kaynakları Fizik Tyt


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

Enerji

İş yapabilme kabiliyetine enerji denir. Birimi Joule’dir. Günümüzde enerji ihtiyacını karşılarken yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları kullanılmaktadır.

Yenilenemez enerji kaynakları tükenmekte olduğu için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmiştir.

Bu enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi elde edilmektedir. Görüldüğü gibi birçok enerji kaynağı vardır ve bu enerjiler diğer enerji türlerine dönüşebilir.

Potansiyel Enerji (Ep)

Sonradan kullanılmak üzere depolanmış enerjiye potansiyel enerji denir.

Yay sabiti k olan bir yay denge konumundan x kadar uzaklaştırılırsa bu yayda enerji depolanır.

Bu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir. Bu enerji

Mekanik Enerji (Em)

Cismin sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjilerin toplamıdır. Dış bir kuvvet etki etmediği müddetçe mekanik enerji korunur. Yani değişmez.

Sürtünmesiz sistemlerde mekanik enerji (toplam enerji) korunur. Bundan dolayı potansiyel enerji artarken kinetik enerji azalır, potansiyel enerji azalırken kinetik enerji artar

İş

Bir cisme kuvvet etki ediyor ve cisim de kuvvet doğrultusunda yol alabiliyorsa fiziksel anlamda iş yapılmış olur. Skaler bir niceliktir. Birimi Joule’dir.

Bir cismin yerden yüksekliği artırıldığında yerçekimi kuvvetine karşı iş yapılmış olur. Yerçekimi kuvvetine karşı yapılan iş cismin potansiyel enerjisindeki artış kadar olur.

 

Verim

Bir sistemde alınan enerjinin o sistemde harcanan enerjiye oranına verim denir. Verim;

Alınan enerji hedeflenen iş ile ilgilidir. Harcanan enerji ile alınan enerji arasındaki fark ısı gibi hedeflenmeyen enerjiye dönüşür.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar