Element Sembolleri 9.Sınıf Kimya

Element Sembolleri 9.Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimyanın Sembolik Dili

Elementlerin farklı adlandırılması ve farklı semboller ile gösterilmesi ilerleyen zamanlarda uluslararası bilim dünyasında iletişim açısından zorluklara neden olmuştur. Bu nedenle bütün dillerde aynı şekilde gösterildiği sembollere ihtiyaç duyulmuştur.

  • J..J Berzelius (1779 – 1848) elementlerin sembolleri için elementlerin Latince adlarının baş harflerini veya adındaki iki harfi kullanmıştır. Zamanla tüm dünyaca kabul gören bu uygulama günümüzde de hala geçerlidir.
  • Birçok elemente Latince ve Grekçe adlarından yararlanılarak semboller verilir.
  • Semboller belirlenirken element adının ilk harfi kullanılır.
  • Eğer aynı harfle başlayan başka element varsa element adının ikinci harfi ya da başka bir harf kullanılır.
  • Bir elementin sembolü en çok iki harften oluşur.

Aşağıdaki tabloda periyodik sistemdeki ilk 20 element ve bazı yaygın kullanılan elementlerin adları ve sembolleri verilmiştir.

 ] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar