Elektron İlgisi Nedir?

  • Gaz halindeki atomun elektron alması sırasındaki ısı değişimine Elektron İlgisi denir.

    Elektron ilgisi ne kadar büyükse meydana gelen ısı değişimi o kadar büyüktür.
  • Ametalik özelliğin arttığı yönde elektron ilgisi artar. (Periyodik tabloda yukarı çıkıldıkça ve sağa gidildikçe elektron ilgisi artar)Elektron İlgisi konu anlatımıÖrnek: Yukarıdaki periyodik sisteme göre aşağıdakilerden hangisi yanlıgır? A) 1 yönünde son katmandaki toplam elektron sayısı artar. B) 2 yönünde katman sayısı artar C) Elektron ilgisi en fazla olan F'dir. D) F ve CI nin kimyasal özelliği aynıdır. E) Elektronegatifliği N, O, F ve CI den en az olan N dır Çözüm: F ve CI aynı grupta olduğu için kimyasal özelliği benzerdir. Farklı atomların kimyasal özelligi aynı olmaz. Cevap: D
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi