Ekolojik Ayak İzi Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Ekolojik Ayak İzi

Tüm insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerinde oluşturduğu bir maliyet vardır. İnsan faaliyetlerinin doğal çevre üzerinde oluşturduğu bu maliyet ekolojik ayak izi kavramıyla ölçülmektedir. Ekolojik ayak izi bir mal veya hizmetin üretilmesi için kullanılan su ve toprak gibi ekolojik kaynakların ölçüsüdür.

Ekolojik ayak izi; sadece bir birey için hesaplana bileceği gibi bir ülke veya tüm dünya içinde hesaplanabilir. Ekolojik ayak izi ile ilgili hesaplamalar, tüketilen doğal kaynak miktarı ve ortaya çıkan atıkların bertarafı için kullanılan kaynağın ve alanın ölçülmesiyle yapılır.

Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında kullanılan başlıca bileşenler şunlardır:

  • İnsanların gıda ve hayvan yemi üretmek için kullandıkları toplam tarım alanı
  • Hayvancılık faaliyetlerinde kullanılan toplam otlatma alanı
  • Tüketilen balık ve deniz mahsulleri için gereken tahmini balıkçılık sahası
  • Orman ürünleri sanayisi ve yakacak odun üretimi için gerekli olan orman alanı
  • Yerleşim alanları
  • Fosil yakıt kullanımıyla oluşan karbondioksitin tutulması için gerekli orman alanı

Bir bölgedeki ekolojik ayak izinin, o bölgenin ekolojik kapasitesini aşması durumunda ekolojik açık ortaya çıkar. Ekolojik açık, bir doğal kaynağın kendini yenileyebilme hızından daha hızlı bir şekilde tüketilmesidir. Bir bölgede ekolojik açık olması o bölgedeki doğal kaynakların tamamen tükenmesine ve bu duruma bağlı olarak çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olur.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar