Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. Cenaze Namazı

Müslümanın Müslümana karşı görevlerinden birisi de cenaze namazına katılmaktır. Ayrıca ölen kimsenin yakınlarına taziyede bulunmak, başsağlığı dilemek gerekir.

Bir Müslüman vefat ettiğinde öncelikle usulüne uygun olarak yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır. Bu görevin yerine getirilme sorumluluğu yakın akrabalarındadır. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Yani bir grup Müslümanın bu namazı kılmasıyla diğerlerinden sorumluluk kalkar. Ancak ölen Müslümanın cenaze namazı hiç kimse tarafından kılınmazsa bütün Müslümanlar bundan sorumlu olur. Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir
namazdır ve ayakta kılınır.

Cenazenin önünde, imamın arkasında düzgün bir şekilde saf tutulur. Ölenin erkek veya kadın olması durumuna göre cenaze namazı kılmaya niyet edilir. Eller kaldırılıp “Allahü Ekber“ denilerek namaza başlanır ve eller bağlanır. “Ve celle senaük” ifadesiyle beraber Sübhaneke duası sessizce okunur. Sonra eller kaldırılmadan tekrar tekbir alınır. Salli—Barik duaları okunur. Ardından üçüncü kez tekbir alınıp cenaze duası okunur. Bilmeyenler Rabbena dualarını okuyabilirler. Son olarak dördüncü bir tekbir daha alınıp sağa ve sola selam verilir ve namaz bitirilmiş olur. Namaz bittikten sonra imam cemaatten, ölenin hakları için helallik alır. Sonra cenaze, mezarlığa götürülerek usulüne uygun olarak defnedilir.

2. Kur’an ve Mevlit Okumak

Zorunlu olmamakla birlikte vefat edenler için Kur’an ve mevlit okumak güzel bir adettir. Bu adet ülkemizde oldukça yaygındır. Kur’an okuma işine cenaze defnedildikten sonra başlanır. Kur’an’dan genelde Fatiha, Yasin, Mülk, İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması tercih edilir.

Mevlit: Sözcük olarak doğum anlamına gelir. Hz. Muhammed’i övmek amacıyla yazılmış ve onun hayatından bazı kesitlerin yer aldığı bölümlerden oluşan manzum eserlerdir.

Birçok dilde mevlit yazılmıştır. En meşhuru Süleyman Çelebi’nin yazmış olduğu “Vesiletü’n-Necat” adlı eserdir. Mevlitler, bilen kişiler tarafından topluluk içinde okunur.

3. Dua Etmek ve Hayır Yapmak

Dua, Allah’a doğrudan ulaşmanın yoludur. İstenilen zamanda ve yerde dua edilebilir. Ölenlerin ardından dua etmek peygamberimizin de tavsiye ettiği güzel bir davranıştır. Ayrıca ölenin arkasından yakınları tarafından hayır hasenatta bulunmanın sevabı da ölene ulaştırılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar