Dönüşüm Geometrisi Çözümlü Sorular


Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik] }

Soru: şekildeki K noktasını R noktası etrafında saatin dönme yönünün tersinde 90° çevireIim. E noktasını T noktası etrafında saatin dönme yönünde 90” çevirelim. K noktası ile R noktasını birleştirelim. Elde ettiğimiz doğru parçasını R noktası etrafında saatin dönme yönünün tersinde 90° çevirelim. E noktası ile T noktasını birleştirelim. Elde ettiğimiz doğru parçasını T noktası etrafında saatin dönme yönünde 90° çevirelim. Elde ettiğimiz K' ve E' noktaları, K ve E noktalarının yeni konumlarıdır.

Soru: Kaç numaralı şekil 1 numaralı şeklin döndürülmüşü değildir?
2 ve 4 numaralı şekilleri numaralı şeklin döndürülmüşüdür. 3 numaralı şekil I numaralı şeklin doğruya göre simetriğidir, döndürülmüşü değildir.

Soru: Aşağıdaki numaralı şekillerden hangisi merkezi etrafında 360” den daha küçük bir açı ile döndürüldüğünde görüntüsü kendisi ile aynı olabilir?
I. şekildeki kare merkezi etrafında 90°, 180° veya 270° döndürüldüğünde görüntüsü kendisi ile aynıdır. ll. şekildeki yamuk 360” den küçük bir açı ile döndürüldüğünde görüntüsü kendisi ile aynı olamaz.

Soru: Yukarıdaki kareli kâğıt üzerinde verilen şeklin, A noktası dönme merkezi kabul edilerek saatin dönme yönünde 270° döndürülmüş hâli nasıldır?
Şeklin üzerinde belirlediğimiz B, C ve D noktalarını dönme merkezi ile birleştirerek bu noktaları A etrafında verilen yönde ve açı kadar döndürelim. Belirlediğimiz simetrik noktaları birleştirerek şeklin döndürülmüş hâlini çizelim.

Soru: Yukarıdaki kareli kâğıt üzerinde verilen 1.  şekil K noktası etrafında saatin dönme yönünün tersinde kaç derece döndürüldüğünde 2. şekil oluşur?
Şekildeki taralı bölge üzerinde bir nokta belirleyelim. Bu nokta A olsun. Bu noktayı 2. şekildeki taralı bölge üzerinde belirleyelim. Bu nokta da B olsun. Görüldüğü gibi VAKB nın ölçüsünün bulunması gerekmektedir. Karenin köşegeni açıortay olduğuna göre, l. şekil K noktası etrafında saatin dönme yönünün tersinde135° döndürüldüğünde 2. şekil oluşur. l. şekil K noktası etrafında saatin dönme yönünün tersinde 135° döndürüldüğünde 2. şekil oluştuğuna göre l. şekil saatin dönme yönünde 225” döndürülmüş olsaydı yine 2. şekil oluşurdu.

Soru: Yukarıda verilen karenin y eksenine göre yansımasını 4 br aşağıya ötelersek şeklin köşe noktalarının koordinatları nasıl değişir?
MNKL karesinin y eksenine göre yansıması alındığında köşe noktalarının koordinatlarının apsis değerleri -1 ile çarpılarak değişir. Elde edilen kare y eksenine paralel 4 birim aşağıya ötelendiğinde karenin ordinat değerlerinden 4 çıkarılır. Şeklin y eksenine göre yansıması ve yansımasının öteleme altındaki görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Soru: Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen A, B, C ve D şekillerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) D'nin orijin etrafında 180° döndürülmesiyle B elde edilmiştir.
B) A'nın y eksenine göre yansıması B'dir.
C) B'nin x ekseni boyunca 6 birim sola ötelenmesiyle A elde edilmiştir.
D) C'nin y ekseni boyunca 8 birim yukarıya ve x ekseni boyunca 1 birim sağa ötelenmesiyle B elde edilmiştir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar