Dolaşım Sistemi Hastalıkları Biyoloji Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Lösemi (Kan kanseri): Kandaki akyuvarların kontrolsüz olarak artmasıdır. Olgunlaşmamış akyuvarlar çoğaldığı için, bu hücreler hem fonksiyonunu yerine getiremez hem de kontrolsüz çoğaldığı için sağlıklı hücrelere zarar verir.

Koroner damar rahatsızlıkları: Kalbi besleyen damar, koroner damardır. Bu damarın tıkanması kalp krizine sebep olabilir.

Varis: Toplardamar hastalığıdır. Özellikle bacaklarda görülür. Deri yüzeyle ne yakın toplardamarlar genişler ve büklüm büklüm olur. Toplardamarın yapısındaki kapakçıkların genetik faktörler, uzun süre ayakta durma ve alkol gibi çevresel faktörler nedeniyle deforme olması varise sebep olur.

Kangren: Dokuları besleyen damarların, herhangi bir sebeple yetersiz hale gelmesi sonucunda dokunun beslenemeyip ölmesidir. Örneğin şeker hastalığı ayak parmaklarındaki atardamarın yapısını bozarak tıkanmasına ve kangrene sebep olabilir. Ayrıca kanda oluşan bir pıhtı atardamarı tıkayarak emboli denen hastalığa ve sonuçta da kangrene sebep olabilir. Aşırı soğuktan kaynaklanan donma olayında damarın çeperindeki hücreler zedelenip kangrene sebep olabilir.


Örnek: Bir insanda uzun süre kan basıncının, kanın protein osmotik basıncından yüksek olduğu gözlenmiştir.

Buna göre bu insanda;
I. Ödem oluşabilir
II. Kandan doku sıvısına madde geçişi zorlanır
III. Doku sıvısından kana madde geçişi zorlanır

durumlarından hangileri gözlenebilir?

A) Yalnız I    B) I ve II     C) II ve III    D) I ve III     E) I, II ve III




Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar