Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)

Türkiye yüz ölçümünün %6,2’sini kapsayan Doğu Karadeniz Projesi Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsamaktadır.

Doğu Karadeniz Projesi’nin Amaçları

  • Bölgenin sosyokültürel gelişimini sağlamak
  • Ekonomik yapıyı güçlendirmek
  • Ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmek
  • Kıyı kesimde ürün çeşitliliğini artırmak
  • Başta yaylacılık olmak üzere turizm faaliyetlerini geliştirmek
  • Doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak

DOKAP bölgesi yer şekillerinin dağlık engebeli olması bölgede sanayi ve tarım faaliyetlerinin gelişmesini sınırlandırmıştır. Bu durum bölgenin ekonomik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bölgenin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilerek sürdürülebilir bir kalkınma sağlaması büyük öneme sahiptir.

DOKAP bölgesinin sahip olduğu en önemli potansiyellerden biri ormanlardır. Bölgenin yaklaşık %37’si ormanlarla kaplıdır. Bu orman alanlarından yakılacak odun ve orman endüstrisi için gerekli olan ham maddeler elde edilir. Bu durum, bölgeye önemli bir ekonomik kazanç sağlar.

DOKAP bölgesinde önemli potansiyele sahip diğer bir alan ise balıkçılık faaliyetleridir. Bölge balıkçılık faaliyetlerinde hem denizde hem de kara içi sularda önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye’de deniz ürünleri avcılığı ile yapılan balıkçılık faaliyetlerinde ilk sırayı %40,7’lik oran ile DOKAP bölgesi almaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar