Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Doğu Anadolu Projesi (DAP)

Doğu Anadolu Projesi kapsamında; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas illeri bulunmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ancak bölgede yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen verim düşüktür. Tarım alanlarının miras yoluyla küçülüp çok parçalı bir yapı arz etmesi, elverişsiz iklim koşulları ve engebeli yer şekilleri nedeniyle kış aylarında ulaşım hizmetlerinin aksaması verimliliğin düşük olmasında etkilidir.

Doğu Anadolu Projesi’nin Amaçları

  • Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe verimlilik ve katma değeri artırmak
  • Kişi başına düşen geliri artırıp bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkları azaltmak
  • Bölge dışına göçü azaltmak ve göçlere bağlı olarak gelişen sorunları en aza indirmek
  • Kırsal ve kentsel alanlarda bölge halkının refah seviyesini yükseltmek
  • Altyapı, kentleşme ve çevre koruma sorunlarını gidermek] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar