Doğanın Yakın Geleceği (Yarından Sonra) Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

DOĞANIN YAKIN GELECEĞİ (Yarından Sonra)

Nüfusun son yüzyılda büyük bir artış göstermesi, kaynakların hızla tüketilmesi geleceğimizi de etkilemektedir.

Geçmişte uzun zaman diliminde gerçekleşen iklim değişimleri günümüzde nüfusun ve sanayileşmenin artmasıyla daha da hız kazanmıştır.

Fosil yakıtların kullanımının artması küresel ısınma sürecinin hızlanmasına yol açmıştır.

İnsanoğlunun gelecekte en fazla endişe duyduğu olay küresel ısınmadır.

Küresel Isınma ve Buzulların Erimesi

 • Günümüz şartları devam ederse sıcaklık ve kuraklık artacaktır. Sıcaklık ve kuraklığa bağlı buzullar hızla eriyecektir.
 • Atmosferdeki gaz oranları değişecek ve canlıların hayatı tehlikeye girecektir.
 • Buzulların erimesiyle deniz seviyesi yükselecektir.
 • Okyanuslarda sıcaklık ve tuzluluk oranları değişecektir.
 • Atmosferdeki bazı gazlar dünyanın ısınmasında etkilidir.
 • Bu gazların oranlarında meydana gelecek değişimler iklim değişikliklerine neden olacaktır.
 • Küresel ısınmanın sonucu olarak bir çok insan ve diğer canlılar göç edecek veya yok olacaklardır.
 • Biyoçeşitlilik ve ekosistemler bozulacaktır.

Süper Volkanlar

Süper volkanlar bildiğimiz yanardağ patlamalarından yüzlerce kat daha güçlü doğa olaylarıdır.

Süper volkanlar küresel çapta etkilidirler.

Kuzey Amerika büyükl nde bir bölgeyi harap edebilecek kadar güçlü volkanlardır.

Süper volkanlar hiç beklenmedik yerlerde oluşabilir.

Süper volkanların etkisi yıllarca sürecek küresel iklim değişikliklerine neden olabilir. Örneğin; Toba Dağı.

Yarınımızın tehlikeye girmesinin nedenleri:

 • Su kirliliğinin artması
 • Nüfusun hızla artması
 • Ormanların tahrip edilmesi
 • Tarımda aşırı zirai ilaçlama
 • Trafikte araç sayısının artması
 • Sanayileşmenin artması

Küresel ısınma, buzulların erimesi ve süper volkan patlamaları sonucunda bir çok bitki ve hayvan türleri yeni onama adapte olmak isteyeceklerdir. İklim değişimleri beklenenden daha hızlı devam ederse birçok bitki ve hayvan nesli tükenecektir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar