Doğal ve Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri 9.Sınıf Kimya

Doğal ve Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri 9.Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

DOĞAL VE KİMYASAL MADDELERİN İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ

a) Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O’nun İnsan Sağlığı ve Çevre İçin Önemi

İnsan vücudunda bulunan toplam mineral içeriğinin % 2′ sini sodyum (Na), %5’ini de potasyum (K) oluşturur. Bu iki elementin insan vücudundaki en önemli işlevi su dengesini, asit-baz dengesini kasların düzenli çalışmasını sağlamaktır.

Magnezyum (Mg) insan vücudunda kan basıncının düzenlenmesi, kemik ve dişlerin oluşumu, kas ve sinir sisteminin ve enerji metabolizmasının düzenli çalışması gibi işlevleri vardır.

Demir (Fe) çoğu kanda ve özellikle de kırmızı kan hücrelerinde hemoglobinde bulunur. Demirin görevi vücutta oksijen ve karbondioksit gazlarının taşınmasıdır.

Kalsiyum (Ca) insan vücudunda kemik dokusunda ve dişlerde bulunur. İnsan vücudunun 3/4’ü sudur (H2O). Besin maddeleri suda çözünmüş hâlde kana karışır. Su, canlılar için yaşamsal öneme sahiptir.

b) Hg, Pb, CO2, NO2, SO3, CO2 ve CI2, Maddelerinin İnsan Sağlığına Etkileri

Hg (cıva) çok tehlikeli toksik (zehir) etkisi gösteren bir maddedir. Bu madde bazı nörolojik bozukluklara, kansere, böbrek, karaciğer, beyin dokularının tahribatına yol açar.

Pb (kurşun) karaciğer, böbrek, beyin ve kas gibi yumuşak dokulara zarar verir. Kemik ve diş gibi sert dokularda birikir. Vücuttan tamamen atılma olasılığı yoktur. En çok zarar verdiği organlar karaciğer, böbrek ve beyindir.

CO, (karbondioksit), NO, (azotdioksit), SO, (kükürt trioksit) gibi ametal oksitlerinin sulu çözeltileri asidik özellik gösterir. Hava kirliliğine de neden olan bu gazlar solunduğunda, solunum organlarını tahriş eder.

CO (karbonmonoksit) zehir etkisi gösteren bir gazdır. Uzun süre solunduğunda ölümcül olabilir. CI, (klor) gazı zehirli bir maddedir. Solunması hâlinde ölüme sebebiyet verebilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar