Doğal Kaynakların Kullanımının Çevresel Etkileri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Doğal Kaynakların Kullanımının Çevresel Etkileri

Taş Ocaklarının çevreye Etkileri

 • Taş ocakları, inşaatlarda ve sanayide gerekli olan taş, kum, mıcır, karayolu ve demir yolu dolgu malzemesi ile çimento ve beton üretmek amacıyla kurulmaktadır.
 • Taş ocakları bitkiye, insana, suya, tarıma, canlıya, toprağa ve havaya zarar verir.
 • Patlamalı yöntem ile ses gürültü ve hava kirliliği artar, yüzey ve yeraltı direnç problemleri kontrol edilemez.

Orman Tahribatının çevresel Etkileri

 • Yeryüzünün 1/4’ünü ormanlar kaplar.
 •  Tropikal yağmur ormanları yeryüzündeki ormanların % 6’sını kaplar.
 • Tropikal yağmur ormanları dünyadaki bitki ve hayvanların % 50’sinden fazlasını barındırır.
 • Atmosferdeki oksijenin %40’ını tropikal yağmur ormanları oluşturur.

Yağmur Ormanlarının Tahrip Edilmesinin Nedenleri

 • Ulaşım yolları yapmak
 • Tarım ve mera alanlarının açılması
 • Kereste ve kağıt üretimi
 • Madenlerin işlenmesi
 • Baraj inşaatları
 • Yerleşim ve Sanayileşme
 • Turizme bağlı yapılaşma

Yağmur Ormanlarının Tahrip Edilmesinin Sonuçları

 • Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri
 • Biyolojik türlerin yok olması
 • Kuraklık
 • Erozyon
 • Tarımsal Verimsizlik
 • Sel ve taşkınların anması
 • Yerel halkın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan zarar görmesi

Yeraltı Suyunun Kullanımı ve Çevresel Sonuçları

 • Yeraltı suyunun insanlar tarafından kullanılması sonucu taban suyu seviyesi azalır ve kıyı kesimlerde tatlı su ve tuzlu su birbirlerine karışır.
 • Yeraltındaki boşluklar sonucu çökmeler ve toprağın tuzlanması sorunu görülür.
 • Konya ve çevresinde yeraltı suyunun kullanılmasıyla göller kurumakta ve akarsular ile yeraltı suları giderek azalmaktadır.
 • Günümüzde yeraltı sularının hızla kullanılması, yeraltı suyunu azaltmış ve kuraklığı daha da arttırmıştır.
 • Konya ovasında yeraltı suyunun kullanımı artarsa Tuz Gölü giderek azalacaktır ve çoraklaşma yaşanacaktır.
 • Yeraltı suyunun kullanımı artarsa yeraltında büyük obruklar oluşacak ve Türkiye’nin en büyük ovası delik deşik olacaktır.
 • Yeraltı suyunun kullanımı ülkelere göre değişiklik göstermektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar