Doğal Kaynakların Kullanımı Örnekler Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Doğal Kaynakların Kullanımı

  • İnsanlar geçmişten günümüze doğal kaynakları sürekli kullanmışlardır. Gelecekte kullanmaya devam edecektir.
  • İnsanlar doğal kaynakların kullanımı esnasında hem sosyal yapılarını hem çevrelerini etkilemiştir.
  • Doğal kaynakların çıkartılması ve işlenmesi sırasında ekosistemler olumsuz etkilenmiştir.

Doğal Kaynakların Kullanımında Etkili Olan Faktörler

Doğal Kaynağın Potansiyeli

Doğal kaynakların işletilebilmesi için verimliliğin yüksek olması gerekir.

Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler

Doğal kaynakların kullanımında kullanılan yöntem ve teknolojiler ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişir.

Gelişmiş ülkelerde doğal kaynaklardan üst düzeyde faydalanılır.

İnsanların İhtiyaçları

İnsanların ihtiyaçları arttıkça doğal kaynaklardan yararlanma da artar.

Doğal kaynakların kullanımı insanların ihtiyaçlarıyla doğru orantılıdır.

Zamana bağlı olarak hızlı nüfus artışı da doğal kaynakların çeşidini ve kullanımını arttırır.

Doğal Kaynakların Kullanımına Örnekler

Mississippi Nehri üzerine kurulan barajların amacı, bu nehrin taşkınlarını önlemek olmuştur fakat nehir taşkınlara devam etmiştir.

Mississippi nehir taşımacılığı yapılan bir su yoludur.

1993 yılındaki sağanak yağışlar sonrası nehir taşarak ulaşım aksamış ve tarım arazileri sular altında kalmıştır.

Can ve mal kayıpları yaşanmıştır.

Nil Nehri’nde kurulan Asvan Barajı 1968 yılında inşa edildiğinde “Mühendislik Harikası” olarak nitelendirilmiştir. Fakat sel ve taşkınları önlemediği gibi küresel etkiye sahip sorunlara neden olmuştur.

Çin’de Yangçe Nehri üzerinde kurulan Üç Boğaz Barajı, elektrik elde etmek, sel ve taşkınları önlemek için kurulmuştur. Fakat yararları yanında zararları da oluşmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar