Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları

İnsanlar ilk çağlardan beri çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğal kaynaklardan yararlanmaktadır. Ancak özellikle sanayi faaliyetlerinin gelişmesi ve dünya nüfusunun hızla artması doğal kaynakların tüketiminin büyük oranda artmasına neden olmuştur.

Doğal kaynakların tükenmeyecek kaynaklar şeklinde algılanıp bilinçsizce tüketilmesi ve atıkların doğal çevreye bırakılması çevre sorunlarının yaşanmasına yol açmıştır. Günümüzde doğal kaynakların yoğun kullanımı ve ortaya çıkan atık miktarının artması hava, su ve toprak gibi ortamlarda kirliliğin artmasına neden olmaktadır. Bu kirlilik günümüzde insan ve diğer canlıların yaşamı için büyük tehdit oluşturacak düzeye varmıştır.

Ormanlar kendini yenileme özelliğine sahip doğal kaynaklardan biridir. Ancak ormanların kendini yenileyebilmesi belirli bir süre içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle ormanların kısa süre içinde yoğun şekilde tahrip edilmesi ormanların kendini yenilmesine olanak sağlamaz. Ormanların kendini yenileme hızından daha hızlı tüketilmesi ormanları sınırlı ve tükenebilir bir kaynak hâline getirir.

Su ürünleri ilk çağlardan itibaren insanların besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yararlandığı temel ürünlerden olmuştur. Ancak ilk çağlarda deniz ve okyanuslarda yapılan avcılık küçük miktarlarda olduğu için deniz ekosistemi açısından önemli bir sorun teşkil etmemekteydi. Ancak günümüzde okyanus ve denizlerde yürütülen endüstriyel balıkçılık faaliyetleri nedeniyle deniz ve okyanuslardaki canlılar yoğun şekilde avlanmakta ve bazı türlerin sayısı önemle oranda azalırken bazı türler ise yok olma noktasına gelmiştir. Deniz ve okyanuslarda balıkların üreme hızından daha fazla sayıda balık avlanması su canlıları üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş ve bu kaynakların tükenmesine yol açmıştır.

Kendini yenileme özelliğine sahip doğal kaynaklardan olan su, toprak ve hava gibi unsurlarda çeşitli kirleticilerle kirletildiklerinde bir şekilde kendilerini yenileyerek temizleyebilmektedir. Ancak bu kaynakların kendilerini temizleme hızı kirletilme hızına bağlı olarak değişir. Günümüzde bu ortamların yoğun şekilde sürekli olarak kirletilmesi bu kaynakların kendilerini temizleme ve yenileme hızını büyük oranda aşmıştır. Bu durum birçok çevre sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar