Doğal Çevre 3.Sınıf Hayat Bilgisi


Kategoriler: Hayat Bilgisi

Doğal Çevre

Çevre. insan hayatının en önemli parçasını oluşturmaktadır. Bitkilerin ve hayvanların olmadığı bir hayat düşünülemez. Bitkiler,  doğal çevrenin temel yapı taşıdır. Onlar sayesinde havadaki oksijen miktarı artar ve insanlar rahat bir şekilde nefes alır. Havanın temizlenmesinde önemli rol oynarlar. Ormanlar. birçok hayvana yuva ve koruma alanı sağlar. Bu şekilde çevre bir denge halinde olur.Yakın çevremizi koruma adına ağaçlandırma yapmalıyız. Olan ağaçları korumalıyız.

Çevremizde bulunan hayvan dostlarımızı korumalı. onlara yuva ve barınak bulmakta yardımcı olmalıyız.

Çevremizdeki ağaçları korumak, yeni ormanlar oluşması için fidan dikmek hem doğayı güzelleştirecek hem de hayvan dostlarımız için yeni yuvalar oluşmasını sağlayacaktır.

Nesli Tükenen Canlılar

Dünya da önceden yaşamış fakat günümüzde nesli tükenen canlılar yer alır. Bunlara dinozorlar, mamutlar, mao kuşları örnek verilebilir. Bu canlılar önceden yaşamış fakat günümüze kadar gelememişlerdir. Bunun sebebi olarak ani iklim değişiklikleri, yiyecek bulamama, susuzluk söylenebilir. Bunun yanı sıra doğal afetler, salgın hastalıklar da bu duruma sebep olmuştur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi