Deri Yapısı Kısımları Duyu Organları Tyt Ayt


Kategoriler: Biyoloji

DERİ

Deri, vücudu dış etkilerden korumanın yanında, terleme ile vücut sıcaklığının ayarlanmasında ve boşaltım atıklarının atılmasında da görev alır. Ayrıca güneş ışınlarının etkisiyle deride D vitamini de üretilir. Deri, üst deri ve alt deri olmak üzere iki tabakadan oluşur.

1. Üst deri (Epidermis):  • Kan damarı, sinirler, ter bezleri bu tabakada bulunmaz.
  • Embriyonik bir tabaka olan ektodermden oluşur.
  • Üst kısmı korun tabakası adını alır. Korun tabakası ölü ve keratinleşmiş hücrelerden oluşur. Bu tabakadan tırnak oluşur.
  • Korun tabakasının altında malpighi tabakası bulunur. Bu tabaka canlı olup, deriye renk veren melanin pigmentlerini bulundurur.

Üst deri yandığında ağrı hissedilir ama ileri dereceli yanıklarda alt deri tabakası yandığı için daha tehlikeli olduğu halde ağrı hissedilmez. Çünkü alt deri tabakası yandığında, reseptörler de yanar.

2. Alt deri (Dermis):

  • Tamamı canlı hücrelerden oluşur.
  • Kan damarları, sinirler, ter bezleri, kıl kökleri ve duyu reseptörleri bu tabakada bulunur.
  • Mezoderm tabakasından oluşur

* Alt deride dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi duyuları alan reseptörler bulunur. Bu reseptörlerin vücuda dağılımı homojen değildir. Örneğin ağzımızda sıcaklığı algılayan reseptörler az, derimizde ise daha çoktur. Bu yüzden derimizi yakabilecek kadar sıcak olan çay, ağzımızı yakmaz.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi