Dalgalar Soru Çözümleri Video 10. sınıf


Kategoriler: Ders Videoları

Dalgalar Soru Çözümleri hocalara geldik 10. sınıf] }

Bu çalışmada sizlerden deprem kaynaklı can ve mal kaybını önleyecek bir yapı modeli geliştirmeniz istenmektedir. Bu proje çerçevesinde gerekli araştırmaları yapınız. Çalışmalar sonucunda yaptığınız projeyi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları takip etmeniz sizlere kolaylık sağlayacaktır.
1. Altışar kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Proje yaparken gerekli olan çalışmaların planlamasını yapınız.
3. Planlama doğrultusunda görev dağılımı yapınız.
4. Yaptığınız araştırmalar ışığında deprem kaynaklı can ve mal kaybını önleyecek bir yapı modeli oluşturulması için gerekli tedbirleri tartışınız.
5. Deprem kaynaklı can ve mal kaybını önleyecek bir yapı modeli oluşturulması için gerekli olan tedbirleri proje olarak geliştiriniz.
6. Proje için gerekli bütçe planlamasını yapınız.
7. Yaptığınız araştırmaları, bütçe giderlerini ve çözüm önerilerini bir rapor hâline getiriniz.
8. Projenizi tanıtmak için broşür, poster ve bilgisayar sunumu hazırlayınız.
Yapılan araştırmaları ve çalışmaları belirtilen tarihte bir rapor hâlinde ve bilgisayar sunumu ile sınıf ortamında arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız. Yaptığınız çalışmaların ne oranda gerçekleştiğini belirterek bir değerlendirme yapınız.

Soru: Gerilmiş bir yay üzerinde ilerleyen bir atma, bir engele çarptığında yansır. Atmanın geldiği ucun sabit veya serbest olması atmanın ne şekilde yansıyacağını belirler. Bir öğrenci baş yukarı oluşturduğu atmanın yansıdıktan sonra baş aşağı döndüğünü gözlemliyor ise buna göre öğrenci atmayı hangi çeşit uca göndermiştir?

Soru: I. Frekansı düşük olan seslere kalın ses denir.
II. Frekansı yüksek olan seslere ince ses denir.
III. Farklı müzik aletlerinden eşit frekansta çıkan seslerin farklı algılanmasına tını denir.
Ses ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru: Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgası için
I. Leğenin derinliği aynı kalmak şartıyla dalganın frekansı artırılırsa dalga boyu azalır.
II. Dalga kaynağının özellikleri değiştirilmeden suyun derinliği azaltılırsa dalga boyu azalır.
III. Dalganın genliği artırılırsa dalganın enerjisi artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru: Aşağıdaki dalga çeşitlerinden hangisi taşıdığı enerjiye göre diğerlerinden farklıdır?
A) Yay dalgaları
B) Su dalgaları
C) Elektromanyetik dalgalar
D) Ses dalgaları
E) Deprem dalgaları

Soru: İnce yaydan kalın yaya gönderilen atma birleşme noktasına geldiğinde atmanın bir kısmı iletilip bir kısmı yansıyor. Buna göre gelen atmayla yansıyan atmanın
I. Genlikleri
II. Yayılma hızlarının büyüklükleri
III. Genişlikleri
ifadelerinden hangileri iki atma için de aynıdır?

Soru: Depremin şiddeti, çevre ve canlılar üzerindeki etkisinin ölçüsüdür. Buna göre depremin şiddeti
I. Depremin meydana geldiği noktaya uzaklığına
II. Depremin büyüklüğüne
III. Yapıların depreme karşı dayanıklılığına
ifadelerinden hangilerine bağlıdır?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar