Dairesel (Çembersel) Hareket Fizik Ayt


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

Dairesel (Çembersel) Hareket:

Çember biçimindeki bir yol üzerinde yapılan harekete dairesel hareket denir.

Periyot (T):

Düzgün dairesel hareket yapan bir cisim 1 tam tur yapması için geçen süredir. Birimi saniyedir.

Frekans (f):

Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin birim zamanda attığı tur sayısıdır.

Konum vektörü ():

Daire merkezini cisme birleştiren ve merkezden cisme doğru olan yarıçap vektörüne konum vektörü denir. Düzgün
çembersel hareket yapan bir cisim çembersel yörüngede yol alırken yarıçap vektörü açı tarar. Bu nedenle çembersel harekette çizgisel sürat ve açısal sürat olmak üzere iki çeşit sürat tanımlanır.

Çizgisel Sürat :

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin çember çevresinde birim zamanda aldığı yola çizgisel sürat denir.

ile bulunur.

Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin çizgisel (tegetsel) hızı sabit büyüklüktedir. Ancak yönü değişir ve daima yörüngeye teğettir. Birimi m/s dir.

Düzgün dairesel hareket yapan bir cisim çembersel yörüngede yol alırken yarıçap vektörü 6 açısı kadar yol alır. Açı derece cinsinden ifade edilir. Ancak çembersel hareketlerde matematiksel işlemlerin kolay yapılabilmesi için açısal ölçülerde radyan kullanılır.

Merkezcil İvme ve Merkezcil Kuvvet:


Düzgün çembersel harekette cismin çizgisel hızının büyüklüğü değişmemesine rağmen yönü ve doğrultusu değişir. Bu nedenle bir ivme oluşur.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar