Coğrafyanın Yararlandığı Bilimler Nelerdir?

Coğrafyanın Yararlandığı Bilimler Nelerdir?

Kategoriler: Coğrafya

Coğrafya, konularını açıklarken çeşitli bilimlerden yararlanır. Bu bilimlerin başlıcaları aşağıdaki kavram haritasında verilmişti. Coğrafya çeşitli bilim dallarından metot ve veri elde etme biçiminde yararlanır.Örnek:
I. Tarım
II. İklim
III. Endüstri
IV. Yer şekilleri
Yukarıdakilerden hangilerini ekonomik coğrafya inceler?
A) I ve II   B) I ve III   C) II ve III   D) II ve IV   E) III ve IV

Çözüm: Tarım ve endüstri gibi geçim kaynaklarını ekonomik coğrafya inceler.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi