Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri Test Çöz 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri Test 3

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

 ] }

Soru: Biyoloji sözcüğü, Yunanca "hayat" anlamına gelen bios ile "bilim" anlamına gelen logos kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Buna göre biyolojinin çalışma alanı,
I. canlıların özellikleri,
II. canlıların yapı ve işleyişi,
III. canlıların, diğer canlılar ve çevreleriyle arasındaki ilişkileri
konularından hangilerini kapsar?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) II ve III    E) I, II ve III

Soru: Aşağıda prokaryot (X) ve ökaryot (Y) hücrelerin sahip oldukları bazı yapılar gösterilmiştir.
Buna göre prokaryot ve ökaryot hücreler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Prokaryot hücrelerde DNA, sitoplazmada bulunur.
B) Ökaryot hücreler çekirdek ve zarlı organellere sahiptir.
C) Prokaryot hücrelerde metabolik olaylar gerçekleşmez.
D) Ribozom tüm canlı hücrelerde bulunan bir yapıdır.
E) Tüm hücrelerde sitoplazma, hücre zarı ile çevrelenmiştir.

Soru: Canlılar, enerji ve maddeye karşı duydukları ihtiyacı kar şılayabilmek için beslenmek zorundadır. İhtiyaç duyduğu besinleri kendi üretebilen canlılara ............ besinlerini dış ortamdan hazır olarak alan canlılara ise ................... denir.
Buna göre metinde boş bırakılan yerler sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doldurulmalıdır?
A) Çürükçül, üretici   B) Tüketici, üretici   C) Fotosentetik, tüketici
D) Üretici, tüketici   E) Fotosentetik, solunum

Soru: Canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için hücresel solunum gerçekleştirirler. Hücresel solunumun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Besin sentezlemek
B) Hareket etmek
C) Enerji üretmek
D) Sindirim yapmak
E) Büyümek ve gelişmek

Soru: Hareket, canlılarda durum değiştirme (pasif hareket) ve yer değiştirme (aktif hareket) olmak üzere iki bölümde incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi pasif hareket çeşididir?
A) Ay çiçeği bitkisinin güneşe yönelmesi
B) Aslanın avını kovalaması
C) Kuşların hava ısınınca göç etmesi
D) Yunusların teknelerin peşinden yüzmesi
E) Civcivlerin annelerini takip etmesi

Soru: Aşağıda canlıların gerçekleştirdiği bazı olaylar verilmiştir.
* öglenanın fotosentez yapmak için ışığa doğru hareket etmesi,
* insanların sıcak havalarda terlemesi,
* kedilerin ani bir ses duyduğunda irkilmesi
verilen olaylar canlıların hangi ortak özelliği kapsamında incelenir?
A) Hareket etme   B) Çevreye uyum sağlama   C) Metabolizmaya sahip olma
D) Kararlı iç dengeye sahip olma    E) Etkiye tepki verme


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar