Bitkisel Enerji Kaynakları Kimya Ayt


Kategoriler: Kimya

Bitkisel enerji kaynakları:

Bitkiler güneş ışınlarındaki enerjiyi fotosentez yaparak kimyasal bağ enerjisine dönüştürerek yapılarında depolarlar.

Bitkiler, işlenerek yakıt olarak kullanılabilecek maddeleri dönüştürülebilir. Bu amaçla kullanılan bitkilere biyokütle, biyokütleden elde edilen yakıtlara biyoyakıt denir.Biyoyakıtlar, biyodizel, biyoetanol ve biyogaz olarak farklı türlerde kullanılabilir.

Biyodizeller, mazota biyoyakıt ilave edilmesi ile elde edilir.

Biyoetanol, benzine etanol eklenmesi ile elde edilir.

Biyogaz ise bitkisel ve hayvansal atıkların fermantasyon ile parçalanması sonucu elde edilir.Biyodizel eldesinde kanola, mısır, ayçiçek ve soya gibi yağlı tohumlu bitkiler kullanılır.

Ayrıca atık yağlardan da biyodizel elde edilebilir.

Biyodizel, bitkilerden elde edildiğ için yanması sonucu oluşan CO2 gazı fotosentez ile kullanılır ve sera etkisine yol açmaz. Biyodizel dizel motorlarda yakıt olarak kullanılabilir.

Biyoetanol, şeker pancarı, mısır, buğday gibi bitkilerdeki nişastanın glikoza dönüştürülmesi, glikozun ise fermantasyon ile etil alkole dönüştürülmesi sonucu elde edilen bir yakıt türüdür.

Bakteriler, oksijensiz ortamda 1 mol glikozdan 2 mol etil alkol oluşumunu sağlarlar.Metanol, odunun ısıtılması ile elde edilir. Odunun kalan kısmından ise odun kömürü elde edilir.

Günümüzde etanolün bitkilerden elde edilmesi, petrolden elde edilmesine göre daha pahalıdır. Ayrıca tarım ürünlerinin tüketilmesini kısıtlamaktadır.

Etanol dışında, metanol ve bütanol gibi biyoyakıtlar da ülkemizde kullanılmaktadır.

Biyoetanolün avantajları:

1. Yakıtın oksijen ile etkileşimini artırarak, daha verimli yanmasını sağlar.

2. Egzoz gazlarındaki kirleticilerin miktarını azaltır.

3. Petrol ürünlerinden daha yüksek oktan sayısına sahiptir. Bu nedenle yarış arabalarında ve jetlerde kullanılmaktadır.Yukarıda etanol, metanol ve bütanolün 1 mol molekülleri yakıldığında açığa çıkan enerji miktarları verilmiştir. Bütanol, içerdiği bağ sayısı daha fazla olduğundan daha fazla enerji verir.

Biyogaz, bitkisel ve hayvansal atıkların oksijensiz ortamda bozunması ile elde edilen, çoğunluğu metan (CH4) gazı olan biyoyakıttır.

Biyogaz eldesi ile hem atıklar toprakiaşmış olur, hem de enerji elde edilmiş olur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi