Beyaz Işığın Spektrumu


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom Modelleri, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya

Güneş ışığı beyaz ışıktır. Ancak yapısında doğrudan fark edemediğimiz binlerce farklı dalga boyuna sahip ışık vardır. Güneş ışığı ince bir yarıktan geçirildiğinde beyaz ışık demeti elde edilir. Bu ışın demeti bir prizmadan geçirilirdiğinde gözle görülebilen dalga boylarındaki tüm renklerine ayrılır.Bunun nedeni prizmadan geçerken farklı dalga boylarındaki ışınların farklı açılarla kırılmasıdır. Prizmadan çıkan ışınlar kırmızıdan mora kadar bütün renkleri içeren kesintisiz bir renk yelpazesi oluşturur. Bu tür kesintisiz ışın yelpazesine sürekli spektrum adı verilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi