Belirtme Sıfatları Türkçe 4.Sınıf


Kategoriler: 4. Sınıf Türkçe, Türkçe

Belirtme Sıfatları:

Varlıkların yerlerini, sayılarını bildiren; soru ve işaret yoluyla durumlarını belirten sıfatlara belirtme sıfatları denir. Belirtme sıfatları kendi arasında dört gruba ayrılır.

1. İşaret Sıfatları:

Varlıkların yerini işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bu, şu, 0, öteki, beriki gibi sözcüklerle varlıkların yeri işaretle belirtilir.Bu kitabı ben aldım.”
Şu adamın sorusu varmış.”
O ayakkabı, çok eski.”

Not: Sıfatlar çekim eki almazlar. “ona, onlar, bunlar, şunlar…” gibi sözcükler işaret sıfatı değildir.

2. Sayı Sıfatları:

Varlıkların sayısını, sırasını belirten sıfatlara sayı sıfatı denir.

 • “Geziye yirmi öğrenci katılacak.”
 • “Testteki on ikinci soruyu yapamadım.”
 • “Babam hepimize onar lira verdi.”
 • Çeyrek altın aldık.”

3. Belgisiz Sıfatlar:

Varlıkların sayısını kesin olarak değil de tahmini olarak belirten sıfatlara belgisiz sıfat denir.

 • Bazı insanlar, hiç akıllanmazlar.”
 • Bir gün karşılaşırız elbet.”
 • Herhangi bir sıraya oturabilirsiniz.”
 • Bir kaç hafta kalıp, döneceğim.”
 • Her insanın başına gelebilir.”

Not: Bir “tek” anlamında kullanılmışsa sayı sıfatıdır. Tek anlamında değilse belgisiz sıfattır.
”Bir gün sonra geleceğim.” »Sayı sıfatı
“Bir gün elbet geleceğim.” » Belgisiz sıfat

4. Soru Sıfatları:

Varlıkların durumlarını, biçimlerini, sayılarını soru yoluyla belirten sıfatlara soru sıfatı denir.

 • Ne gün gideceksin.”
 • Hangi ceketi beğendiniz?”
 • “Sinemaya kaç kişi geldi.”

Çözümlü Örnek:

“İki ekmek aldım, eve gidiyorum.” cümlesindeki sıfatı bulalım.“İki ekmek aldım, eve gidiyorum.” İki (Sıfat)

 • İki-> sayı sıfatı -> Kaç tane ekmek?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi