Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

BAŞLICA HADİS KAYNAKLARI

İslam dininin temel kaynağı Kur’an’dan sonra sünnetin önemli bir rolü vardır. Kur’an’ın emirlerini, Hz. Peygamberin açıklamaları doğrultusunda anlayıp yaşamaya çalışmak gerekir.

Bazı sahabeler Hz. Muhammed’in sözlerini yazmışlardır. Ancak onun vefatından sonra İslam coğrafyası genişlemiş, sahabeler de dört bir tarafa dağılmışlardır. Onlar da zamanla vefat edip sayıları azalınca Hz. Muhammed’in sünnetini doğrudan bilen, gören insan sayısı iyice azalmıştır. Bazı kimseler de art niyetle hadis uydurmaya başlayınca hadislerinin derlenip toparlanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hicri l|. asırdan itibaren başlayan derleme çalışmaları sonucu ortaya çıkan hadis kaynaklarının başlıcaları Kütüb-i Sitte (Altı kitap) adı altında bir araya getirilmiştir.

Kütüb-i Sitte’yi oluşturan kitaplar şunlardır:

a. Sahih-i Buhari: Muhammed bin İsmail el Buhari (öl. 869)’nin eseridir. Hadis kaynaklarının en güvenilir olanı olarak kabul edilir. Buhari, eserine yaklaşık altı yüz bin rivayet arasından titizlikle seçtiği 7397 hadis almıştır.

b. Sahih-i Müslim: Müslim bin Haccac el Kuşeyri (öl. 883)’nin eseridir. 3000 kadar hadise yer vermiştir.

c. Sünen-i Ebu Davud: Süleyman bin Eş’as (öl. 888)’ın eseridir. Konularına göre tasnif edilmiş yaklaşık 4800 hadis bulunmaktadır.

d. Sünen-i Nesâi: Ebu Abdurrahman Muhammed bin Şuayb en—Nesâi (öl. 916)’nin eseridir. Konularına göre tasnif edilmiş yaklaşık 5700 hadis bulunmaktadır.

e. Sünen—i Tirmizi: Muhammed bin İsa Tirmizi (öl. 892)’nin eseridir. Yaklaşık 4800 civarında hadis vardır.

f. Sünen-i İbni Mâce: İbni Mâce Muhammed bin Yezit (öl. 886)’in eseridir. Konularına göre tasnif edilmiş 4000 civarında hadis bulunmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar