Bağıl Hareket Video 11. sınıf

Bağıl Hareket Video 11. sınıf

Kategoriler: Ders Videoları

Bağıl Hareket Video Konu Anlatımı Hocalara Geldik 11. sınıf

Bağıl Hareket Çözümlü Sorular 9.sınıf fizik tyt

Hareket hâlindeki belediye otobüsünde bulunan bir yolcu, dışarıya baktığında binaları, kaldırım taşlarını, durakta otobüs bekleyen insanları hareketli; otobüsün içindeki diğer yolcuları durgun görür (Görsel 1.2). Otobüsten indiğinde ise otobüsteyken hareketli gördüğü insanların ve nesnelerin durgun olduğunu görür. Bu durumda bir cismin aynı anda farklı hızlara sahip olduğu söylenebilir mi?

Görsel 1.3’teki gibi yatay düz bir yolda A ve B araçları birbirlerine doğru hareket ederken bir kişi de yol kenarında durmaktadır. Yol kenarında duran kişiye sorulduğunda, ağacın durgun olduğunu söyleyecektir. Araçların sürücüleri ise ağacın kendilerine göre zıt yönde hareket ettiğini ifade edeceklerdir. Kişi durduğu yerden, sürücüler ise belirli bir hızla ve belirli bir yöne doğru ilerleyen araçların içinden gözlem yapmaktadırlar. Gözlemlerinin farklı olmasının sebebi, farklı referans sistemlerinde bulunmalarıdır. Cisimlerin hareketlerinin veya hızlarının tanımlanması, seçilen referans sistemine göre farklılık gösterebilir. Bir cismin herhangi bir referans sistemindeki gözlemciye göre hareketine bağıl hareket, sahip olduğu hıza ise bağıl hız denir. Araçların hızlarını anlatmak için kullanılan ifadelerde, referans sistemi olarak yerküre seçilmiştir. Örneğin “Araba 60 km/h’lik hızla gitmektedir.” dendiğinde arabanın yere göre hızının büyüklüğü anlatılmaktadır.

SABİT HIZLI İKİ CİSMİN BİRBİRİNE GÖRE HAREKETİ

Aynı yönde sabit hızla hareket eden sistemlerde bulunan gözlemciler birbirlerinin hızlarını sahip oldukları hızlardan farklı görebilir. Bunun sebebi her birinin referans sisteminin farklı olmasıdır.] }

Akıntıya dik olarak hareket eden cisimler hem yatay hem de düşey doğrultuda yer değiştirir. Akıntı hızı büyüklüğünün Va olduğu bir nehirde, K noktasından akıntıya dik olarak L noktasına doğru ve suya göre Vy büyüklüğünde hızla yüzmeye başlayan bir yüzücü, L noktasından karşı kıyıya çıkamaz. Akıntı yüzücüyü sürükleyerek M noktasından karşı kıyıya çıkmasına neden olur (Şekil 1.24). Yüzücünün yere göre hızı, akıntının hızı ile suya göre hızının bileşkesine eşittir. Yere göre hız vektörü, yüzücünün hangi yönde hareket ederek karşı kıyıya çıkacağını belirler.

Soru: Bir balıkçı motoru, akıntı hızının sabit ve 3 m/s olduğu nehirde akıntıya dik olarak ve sabit hızla harekete başlayarak karşı kıyıya 10 s’de ulaşmaktadır. Balıkçı motorunun kıyıdaki bir gözlemciye göre hızının büyüklüğü 5 m/s olduğuna göre,
a) Balıkçı motorunun suya göre hızının büyüklüğü kaç m/s olur?
b) Balıkçı motorunun sürüklenme mesafesi kaç m olur?
c) Balıkçı motoru kaç m yol alır?
ç) Nehrin genişliği kaç m olur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar