Atom, Molekül ve İyon Nedir? 9.Sınıf Kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimyasal Türler, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Atom: Bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit parçalara ayrılmaz. Atomları parçalamak için nükleer yöntemler kullanılır.

Pozitif Transfer Kutusu: Metaller ve soygazlar doğada atomik yapıda bulunan elementlerdir. Halojenler ise doğada moleküler olarak yer alan elementlere örnek verilebilir.

Molekül: Aynı cins veya farklı cins bir kaç atomun bir araya gelmesiyle oluşan yapılara molekül denir. En küçük molekülü iki atomludur. Aynı tür atomların bir araya gelmesi sonucu element molekülü, farklı tür atomların bir araya gelmesiyle bileşik molekülü oluşur.

Merak Kutusu: Birden fazla sayıda atom içeren her yapı molekül olarak kabul edilmez. Birden fazla sayıda metal atomunun bir araya gelmesi sonucu molekül oluşmaz. Ayrıca metal ve ametal atomların bir araya gelmesiyle oluşan iyonik bileşiğin birimleri molekül değildir. iyonik bileşiklerin birimlerine birim hücre denir. Birim hücreler iyonik kristalleri oluşturur.

İyon: Elektron sayısı proton sayısına eşit olmayan yapılara iyon denir. Elektron sayısı proton sayısından fazla olan iyonlara anyon, elektron sayısı proton sayısından az olan iyonlara ise katyon denir. Birden fazla sayıda atomdan meydana gelen iyonlar ise kök iyon denir.

Merak Kutusu: Bir atom veya iyon elektron verdikçe pozitif (+), elektron aldıkça ise negatif (-) yük kazanır. Ayrıca elektron verildiğinde çap küçülürken, elektron alındığında çap büyür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar