Kategoriler: 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Bir Kahraman Doğuyor

Atatürk’ün Eserleri ve Kişilik Özellikleri

Atatürk’ün Eserleri

1. Atatürk’ün en büyük ve en önemli eseri TÜRKİYE CUMHURİYETİ’dir.
2. Cumalı Ordugâhı (Askerlik mesleği ile ilgili)
3. Zabit ve Kumandan ile Hasbihâl (Askerlik mesleği ile ilgili)
4. NUTUK (Kurtuluş Savaşı’nın belgelerle anlatıldığı eseri) (1919 — 1927)
5. Ortaöğretim için GEOMETRİ kitabı.
6. “Vatandaş için Medeni Bilgiler” adlı kitabın bir bölümünü yazmış, kitap ölümünün ardından manevi kızı Afet İnan tarafından düzenlenmiştir.

Atatürk’ün Kişilik Özellikleri

Vatanseverlik

 • “Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.”
 • – Trablusgarp Savaşı, Çanakkale, Kafkas, Suriye Cepheleri, Kurtuluş Savaşı’ndaki rolleri vatansever olduğunu kanıtlar.

İdealistlik

 • “Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.”

Milliyetçilik

 • “Ne mutlu Türküm diyene.”
 •  – Yeni Türk devleti ırk temeline dayalı değil kültür amaç birliği temeline dayalıdır.

Gerçekçilik

 • “Akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek en büyük özelliğimizdir.”

Çok yönlülük

 • Hem fikir hem de eylem adamıdır.
 • Askerlik mesleğinin yanında tarih ve matematik ile ilgilenmiştir.
 • Öğrencilik yıllarında ülke meseleleri ile ilgilenmiştir.
 • Kurtuluş Savaşı sürerken Maarif (Eğitim) Kongresi’ni toplamıştır.

İleri görüşlülük

 • I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarının II. Dünya Savaşı’nı başlatacağını belirtmiş tir.

Liderlik

 • Trablusgarp Savaşı’nda bölge halkını örgütlemesi
 • Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı olması
 • Erzurum ve Sivas Kongreleri’ne başkanlık yapması

Barışçı

 • “Yurtta sulh, cihanda sulh”
 • – Milletler Cemiyetine üye olunması
 • – Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nın oluşturulması

Sanatsever

 • “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.”

İnsan sevgisi

 • “Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanlara düşmanız.”

Örnek Sorular:

Şam, Mustafa Kemal’in istediği siyasi ortama sahip değildi. Arap kabileleri sürekli isyan halindeydi. Burada kaldığı sürede Osmanlı Devleti’nin, isyan eden Arap kabilelerini kontrol altına almakta zorlandığını gördü. Verilen bilgiden hareketle Osmanlı Devleti’nde,
I. Osmanlıcılık,
II. Ümmetçilik,
III. Türkçülük

fikirlerinden hangisi ya da hangilerinin etkinliğini kaybettiği söylenebilir?

A)Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III


 • Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez.
 • Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözleri hangi kişilik özelliğine sahip olduğunu kanıtlar?

A) Sanatsever B) Eğitimci C) Çok yönlü D) İleri görüşlü] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar