Arkeler (Archealar)

Arkeler (Archealar)

Kategoriler: Biyoloji

 • Hücre zarlarında bulunan lipidlerde eter bağı bulunur.
 • Hücre zarındaki lipidler dallanma gösterir.
 • Hücre çeperlerinde peptidoglikan yoktur.
 • Çekirdekleri yok.
 • Zarlı organelleri yok.
 • DNA’ları histon tipi proteinlerle sarılıdır.
 • Ribozomu oluşturan alt birim bakterilerdeki gibidir.
 • Ribozomu oluşturan protein bakterilerden farklıdır.
 • Halkasal DNA içerir.
 • Birçok archea anaerobiktir. (oksijensiz solunum yapar)
 • Birçok archea kemoototroftur.

Metanojenler
Metanojenler oksijence fakir olan bataklık ve benzeri alanlarda yaşarlar. Oksijensiz solunum yaparlar.
Bazı türleri selüloz fermente eden otçulların sindirim sisteminde yaşar.

Kserofitler
Kurak ortamlara dayanıklıdır.

Holofitler
Tuz oranı yüksek olan yerlerde yaşarlar.
Yaşamları için sudaki sodyum oranı belirli değerin üzerinde olmalıdır. Sodyum yeterli olmadığında ise hücre çeperi parçalanır. Suyun rengi mor renk olur. Örnek : Tuz Gölü’nde bazı dönemlerde bu görüntü ortaya çıkar.

Termofitler
Yüksek sıcaklığa dayanıklıdırlar.
50°C – 105°C ve daha yüksek sıcaklıktaki yanardağ bacalarının etrafında ve derin deniz termal çukurlarında gelişme gösterebilirler.

Psikofitler
Düşük sıcaklığa dayanıklıdırlar.
Üyelerinin % 80’ından fazlası sıcaklığı 5°C’nin altındaki alanlarda yaşar.
Soğuk seven arkea türleri neredeyse suyun donma noktasındaki yaşam şartlarına direnç gösterir. Bu şartlarda yaşayabilmek için enzim aktivitelerini, hücre akışkanlığını, protein yapısını, besin maddelerinin ve ürünlerinin hücreye giriş çıkışını değiştirebilirler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar