Araştırma Sorusu Oluşturma, Veri Toplama ve Değerlendirme Test Çöz 6. Sınıf] }

Soru: Aşağıdaki araştırma konularından hangisinde toplanan veriler ikili sütun grafiğinde gösterilemez?
A) Bir okuldaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği dersler
B) Bir mağazanın Nisan ve Mayıs ayındaki kârı
C) Bir yılda A, B ve C özel hastanelerine giden hastaların cinsiyete göre dağılımı
D) 2013 ile 2017 yılları arasında Türkiye'de üretilen buğday ve arpa miktarları


Soru: Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu olabilir?
A) En küçük rakam kaçtır?
B) Matematik not ortalamanız kaçtır?
C) Sınıf öğretmeninizin cinsiyeti nedir?
D) Sınıfımızdaki öğrencilerin en çok sevdiği ders hangisidir?


Soru: Bir okuldaki öğrencilerin okul dışındaki zamanlarını nasıl geçirdiklerini öğrenmek için öğrencilerin tamamına sorular yöneltilmiştir.
Araştırmacının veri toplamak için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örnekleme B) Anket yapma C) Rastgele sorma D) İstatistik


Soru: Aşağıdaki araştırma sorularından hangisinde tek bir veri grubuna bağlı veri toplanır?
A) Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin hobileri nelerdir?
B) Sınıfımızdaki öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeyleri nelerdir?
C) Ülkemizdeki doktor ve hemşirelerin çalışma şartları nelerdir?
D) Ülkemize gelen yabancı turistlerin en çok tercih ettiği iller hangileridir?


Soru: Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorusudur?
A) Öğrencilerin en sevdiği hayvan türü nedir?
B) En çok sevilen pasta türü hangisidir?
C) Roman ve şiir kitaplarından hangisini okuyan kişi sayısı daha fazladır?
D) Kız öğrencilerin en sevdiği renk hangisidir?


Soru: Bir sınıftaki öğrencilere 5 meyve çeşidinden en çok hangilerini sevdikleri soruluyor.
Bu konuda veri toplamak için kullanılacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rastgele seçme B) Anket yapma C) İstatistik D) Örnekleme


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar