Amorf Katılar


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Amorf şekilsiz anlamına gelmektedir. Taneciklerin gelişigüzel, yani düzensiz bir şekilde istiflendiği ve belirli bir geometrik şeklinin olmadığı katılara amorf katılar denir.


Cam amorf katı olduğundan tanecikleri düzensiz bir şekilde yerleşmiştir.Cam, plastik, mum, tereyağı gibi katılar amorf katılardır. Amorf katıların;

  • Belirli bir erime ve donma noktaları yoktur. Isıtıldıklarında belirli bir sıcaklık aralığında yumuşar ve daha yüksek sıcaklıklarda akışkanlık kazanırlar. Amorf bir katının yumuşamaya başladığı sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı denir.
  • Amorf katılar kesilmedikleri veya eritilmedikleri sürece belirli ve düzenli bir şekilleri yoktur.


Cam ısıtıldığında yumuşayarak akıcı hale gelir ve böylece cama çeşitli şekiller verilebilir. Şekil verildikten sonra soğutulan cam tekrar katı hale geçer.

Çözüm: Katılar, kristal katılar ve amorf katılar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Amorf katılarda tanecikler düzensiz bir şekilde yerleşmişken kristal katılarda tanecikler düzenli bir şekilde bulunurlar. Kristal katılarda metalik, kovalent, moleküler ve iyonik katı olarak sınıflara ayrılır. I. yargı amorf katı için yanlıştır.
Amorf katılar elektrik akımını iletmez. Kristal katılardan ise metalik kristaller elektrik akımını iletirken, iyonik, moleküler ve kovalent kristaller elektrik akımını iletmez. İyonik katıların sıvıları ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Il. yargı metalik katı için yanlıştır.
Bir tür kristal katı olan metalik kristallerde serbest hareket eden elektronlar elektron denizi şeklinde tanımlanabilir. Bu elektron denizi içerisinde katyonlar bulunur. Amorf katılarda ve diğer kristal katılarda elektron denizinden bahsetmek mümkün değildir. III. yargı amorf katı için yanlıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi