Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır 8. Sınıf Din Kültürü


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Çevremizde gördüğümüz sayısız varlığı incelediğimizde hepsinin kendi içinde bir uyum ve ahenkle hareket ettiğine şahit olmaktayız. Evrendeki bütün varlıklar arasında şahit olduğumuz bu uyumun kendiliğinden oluşması ise imkansızdır. Bu durum bize, kainattaki her şeyin belli bir uyum ve ahenkle Allah tarafından yaratıldığını gösterir. Görünen, görünmeyen maddi ve manevi ne kadar varlık varsa hepsi kendileri için belirlenen plan ve ölçüye göre hareket eder. Bu plan ve ölçüyü belirleyenin ise yüce Allah olduğu aşikardır. Çünkü sahip olduğumuz küçücük bir iğne bile bir usta tarafından yapılmıştır. Kendi başına 0 hale gelmesi imkansızdır. İşte bu nedenle evrenin de eşsiz bir ustası vardır. O’da her şeyin sahibi olan yüce Allah’tan başkası değildir. Kur’an evrendeki bu eşsiz düzene işaret eder. Ayrıca evrendeki bu düzenin yaratıcısının da yüce Allah olduğunu ifade eder.

Bu konuyu Mülk Suresi’nin 3. ayetinde: “Gökleri yedi kat üzerine yaratan O’dur. Rahman ’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin?” ifadeleriyle dile getirerek evrendeki eşsiz düzen ve ölçünün Allah tarafından nasıl yaratıldığına dikkat çeken

Yüce Allah evrendeki bu düzenle beraber yarattığı varlıkları da bir ölçü ve plana göre yarattığını açıklar.

Bu konuyla ilgili Kamer Suresi’nin 49. ayetinde şu ifadelere yer verilir:

“Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattık. ” (Kamer Suresi, 49. ayet)

Allah’ın her şeyi bir düzen ve ölçüye göre yaratmasıyla ilgili günlük yaşantımızda da bir çok örneğe rastlamaktayız.

Örneğin:

Canlılar, nefes alabilmeleri için oksijene ihtiyaç duyarlar. Aldıkları oksijenleri de karbondioksit olarak geri verirler. Canlıların bu oksijen ihtiyacını ise bitkiler karşılar. Bitkiler besin üretebilmek için karbondioksite ihtiyaç duyarlar. Aldıkları karbondioksitleri de oksijen olarak 9 eri verirler. Böylece diğer canlıların ihtiyaç duyduğu oksijeni üretmiş olurlar. İşte bu durum Allah’ın evrene koyduğu eşsiz düzen ve ölçünün sadece bir örneğidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar