] }

Soru: Allah'ın her şeyi bildiğine ve gördüğüne inanan insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kötülüğü insanların görmediği yerde yapar.
B) İnsanlara daima iyilik yapmaya önem verir.
C) Her durumda Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınır.
D)İbadetlerini tam ve zamanında yapmaya önem verir.


Soru: O yarattı kâinatı
Gel de bırak bu inadı
Bak her yanda var sanatı
Güller Allah Allah diyor
Bu şiirin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrendeki her şeyi yaratan Allah'tır.
B) İnsanlar inatçı olmamalıdır.
C) Güller doğanın süsleridir.
D) Sanat insan için önemlidir.


Soru: “Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şeklinizi de güzel yaptı...” (Teğabun suresi, 3. ayet)
Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Allah'ın insanı en güzel şekilde yarattığı
B) Allah'ın her şeyi yerli yerince yarattığı
C) Allah'ın varlıkları belli bir süreliğine yarattığı
D) Her şeyi yaratan ve düzene koyanın Allah olduğu


Soru: “Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı...” (Lokmân suresi, 10. ayet)
Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Allah'ın her şeyi işittiği
B) Allah'ın yaratıcı olduğu
C) Allah'ın eşi ve benzeri olmadığı
D) Allah'ın hiçbir şeklinin olmadığı


Soru: Güneş'in, Ay'ın, yıldızların, denizlerin, dağların, ağaçların, hayvanların ve tabii ki biz insanların mükemmel bir şekilde yaratıldığını görürüz. Sonra aklımıza şu sorular gelir: “Bütün bunlar nasıl var olmuştur?”, “Evrendeki bu varlıklar kendi kendine var olabilir mi?”, “Her şeyi mükemmel bir şekilde yaratanın, tüm varlıklardan daha mükemmel ve üstün olması gerekmez mi?”
Bu soruların cevabını arayan Müslüman bir kişi hangi cevaba ulaşmış olabilir?
A) Evrendeki her şeyin bir yaratıcısı olduğuna
B) Evrenin kendi kendine var olduğuna
C) Evrende büyük patlama olduğuna
D) Evrenin düzeni olduğuna


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar