Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi, Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi

Ahlak: Seciye, tabiat, huy demektir. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan söz ve davranışların geneli ahlak olarak isimlendirilir.

Ahlakın şekillenmesinde dinin önemli bir yeri vardır. Güzel ahlaklı olmak, İslam’ın insandan istediği bir tutumdur. Hz. Muhammed (s.a.v) de güzel ahlakın temsilcisi olmuştur. Merhametli olmak, dürüstlük, güvenilir olmak, samimi, iyi niyetli olmak, fedakâr olmak güzel ahlaklı davranışlardandır. İyilik yaptığında huzur ve mutluluk duymak, kötü davranışta bulunduğunda ise üzüntü ve pişmanlık duymak insanda ahlaki değerlerin oluştuğunun bir göstergesidir.

HADİS
”Bir insan iyilik yaptığında sevinç, kötülük yaptığında üzüntü duyabiliyorsa 0, gerçek mümindir.” (Hadis-i Şerif)

Ahlakın şekillenmesinde dinin önemi büyüktür. Bir bakıma ahlak ile din birbirini tamamlar. Dinin şekillendirdiği ahlaki değerler, insanı hataları anlayarak onlardan yüz çevirmeye ve Allah’tan bağışlanmayı dilemeye yönlendirir. Kısacası din, doğru olmayı emreder, ahlak ise doğruluğun iyi bir davranış olduğunu söyler. Yalan söylemek, iftira etmek, dedikodu yapmak, kibirlenmek, alay etmek hem dinen haram hem de ahlaka aykırı davranışlardır.

Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi

Bir insanın kişiliğinin gelişiminde çocukluktan itibaren önce ailesinin, sonra da yaşadığı çevrenin etkisi vardır. Aile çocuğunu eğitirken iyi değerleri çocuğuna vermesi, çocuğun yetiştiği çevrede iyi değerlerin benimsenmiş ve yaşatılıyor olması, 0 değerleri benimsemesine neden olur.

Yüce Allah, insanın iyi değerlerle donanmış olmasını, her sözünde ve işinde dürüst bir birey olmasını ister. Bu da dini değerlerin insanın kişilik kazanmasına ve olgunlaşmasına katkı sağlar. İnsan olumlu ya da olumsuz her türlü değeri benimsemeye açıktır. İslam ise olumlu değerlerin benimsenmesini teşvik eder. Böylece erdemli insan modeli ortaya çıkmış olur. Yaratandan ötürü yaratılanları sevmek, ahirette hesap vermeye inanmanın getirmiş olduğu sorumluluk bilinci, insanda iyi değerlerin benimsenmesinde etkili olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar