Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Bölünebilme Kuralları 9. Sınıf, Matematik

Birler basamağı O ya da 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. Birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalan, sayının 5 ile bölümünden elde edilen kalana eşittir.

ÖRNEK: 45, 110, 224, 1250 sayıları 5 ile tam bölünebilir mi?
Çözüm: 45, 110, 1250 sayılarının birler basamağındaki rakamlar 0 ya da 5 olduğundan bu sayılar 5 ile lam bölünebilir.
224 sayısının birler basamağı 4 olduğundan bu sayı 5 ile tam bölünemez. 224 ün 5 ile bölümünden elde edilen kalan 4 tür.

ÖRNEK: Beş basamaklı 623ab sayısı 5 ile bölünebilen bir çift sayı olduğuna göre bu sayının 3 ile bölünebilmesi için a yerine gelebilecek rakamları bulunuz.
Çözüm: 623ab sayısı 5 ile bölünebilen bir çift sayı ise b = 0 dır. Bu sayı 3 ile bölünebiliyorsa
6 + 2 + 3 + a + 0 = 3 . k ⇒
11 + a = 3 . k ⇒
a ∈ {1, 4, 7} dir.] }

Soru: Beş basamaklı 64a5b sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre a + b nin en büyük değeri kaçtır?
Soru: Dört basamaklı 34ab sayısı 30 ile tam bölünebildiğine göre a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar