2. İnönü Savaşı Önemi ve Sonuçları Maddeleri Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI (23 MART – 1 NİSAN 1921)

Londra Konferansı’ndan bir sonuç alamayan İtilaf Devletleri;Sevr Barış Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmek

Müttefiklerine gerçek gücünü göstermek için Yunanları tekrar taarruza geçirmişlerdir.

Albay İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu İnönü dolaylarında Yunanları bir kez daha yenilgiye uğratmıştır. Bu cephenin güney tarafında ise yapılan Aslıhanlar Savaşı ile Yunanlar daha da batıya çekilmiş, ancak Dumlupınar’dan çıkarılmamışlardır.

Önemi ve Sonuçları:

  • TBMM’nin gücü ve otoritesi artmıştır.
  • Mustafa Kemal Paşa; “Siz, orada sadece düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz” diyerek Türk ordusunu kutlamıştır.
  • Güney ve kuzey cephelerinin birleştirilmesiyle tek cephe haline getirilen Batı Cephesi komutanlığı tümden İsmet Paşa’ya verilmiştir.
  • TBMM’nin gücü ve otoritesi artmıştır.
  • İtalyanlar Anadolu’dan çekilmeye başlamışlardır.

Bunları Bilelim: İtalyanların Anadolu topraklarını tamamen boşaltması Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonucudur. İkinci İnönü Savaşı’ndan sonra çekilmeye başlayan İtalyanların Sakarya Savaşı’nın sonucunu beklemelerinin temel nedeni Türk ordusunun Kütahya – Eskişehir Savaşları’nda yenilmesidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi